Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen versnelt aanpak zwarte punten

Vlaanderen telt nog 74 zogenaamde zwarte punten. Dat zijn plaatsen waar een groot aantal ongevallen is geregistreerd. 39 projecten zijn reeds aanbesteed, 34 projecten zitten in een ontwerpfase. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts maakt bekend dat nu snel werk wordt gemaakt van de resterende punten.

'Het wegwerken van deze gevaarlijke punten blijft een belangrijke prioriteit voor deze regering', vertelt Vlaams volkstegenwoordiger Lorin Parys, die de cijfers opvroeg en het dossier van dichtbij volgt in het Vlaams Parlement. In het verleden werden in Vlaanderen 809 verkeerspunten aangeduid als zwarte punten op basis van het aantal aanrijdingen met gewonden en doden.

Vertragingen

Verschillende factoren hebben in het verleden geleid tot vertragingen in het wegwerken van de zwarte punten. De aanpassing van bepaalde kruispunten zorgt ervoor dat onteigeningen moeten gebeuren. Wanneer hiertegen rechtszaken worden aangespannen, kunnen ze zorgen voor grote vertragingen.

'Het overleg met alle betrokkenen en discussies vraagt soms te veel tijd in het nadeel van de verkeersveiligheid. Dat moeten we proberen te verbeteren. Zodra de lijst van 809 zwarte punten helemaal is afgewerkt, mogen we niet stoppen, maar moet opnieuw een inventaris worden gemaakt. Sommige kruispunten zijn vandaag immers ronduit gevaarlijk geworden, door extra bebouwing of populaire bestemmingen in de buurt. Constante monitoring en opvolging blijven cruciaal', verklaart Parys.

De definitie van een zwart punt gebeurt op basis van een formule: X + 3Y + 5Z. Daarbij staat X voor het aantal aanrijdingen met lichtgewonden, Y voor het aantal aanrijdingen met zwaargewonden en Z voor het aantal aanrijdingen met doden.

Op die manier wordt een lager gewicht toegekend aan een aanrijding met lichtgewonden dan aan een ongeval met dodelijke afloop. Elk verkeerspunt met een factor van minstens 15 wordt bestempeld als een zwart punt. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse