Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Gerelateerde onderwerpen :

,
Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Volgend jaar wordt het onderhoudsbudget van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met 23 miljoen euro verhoogd, waardoor het totale budget 181 miljoen euro bedraagt. Een groot deel van dat extra geld gaat naar het onderhoud van fietspaden. Het gaat om kleine ingrepen die nodig zijn voor de verkeersveiligheid, zoals het vaker afgraven van bermen om na regenbuien plassen op fietspaden te voorkomen en het snoeien van hagen langs fietspaden. 

In 2023 wordt tevens een groot deel van de verfmarkeringen op gewestwegen vernieuwd. Ook wordt extra werk gemaakt van kleinere plaatselijke herstellingen van het wegdek. Verder worden ook verkeerslichten vaker gecontroleerd. Tunnels en hun elektrische installaties zoals ventilatoren, pompen en verlichting kunnen vaker worden gereinigd en gecontroleerd op technische defecten, wat de veiligheid opdrijft en de kans op onverwachte dringende structurele ingrepen beperkt.
 
Elk jaar is een pak geld nodig voor de structurele vernieuwing en heraanleg van wegen, fietspaden, bruggen en tunnels. Ook installaties op en naast de weg worden vernieuwd, waaronder slimme verkeerslichten aan kruispunten, extra verlichting aan oversteekplaatsen en nieuwe trajectcontroles. Even belangrijk zijn de middelen die gaan naar het onderhouden van deze infrastructuur en installaties. Voor het eerst sinds 2013 worden nu de onderhoudsbudgetten verhoogd. In 2023 gaat het om een stijging met ongeveer 15% ten opzichte van 2022. Het AWV staat in voor het beheer en onderhoud van 7.000 km gewest- en autosnelwegen en 7.700 km fietspaden. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

De Vlaamse overheid wil met publiek-private samenwerkingen (pps) tegen 2030 een vijftigtal verouderde vaste bruggen in heel Vlaanderen vervangen. De bouwkost wordt geraamd op 300 miljoen euro. De bruggen worden beheerd door het Agentschap Wegen[…]

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Meer artikels