Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen start Noodkoopfonds

Gerelateerde onderwerpen :

,
Vlaanderen start Noodkoopfonds

© ©viappy - stock.adobe.com

Het Vlaamse parlement keurde zopas een decreet van de meerderheid goed waardoor OCMW’s de mogelijkheid krijgen om budgetten uit het Noodkoopfonds toe te kennen aan noodkopers. “Deze groep van wooneigenaars heeft niet voldoende financiële middelen om hun woning te renoveren. Via het OCMW zullen zij voortaan middelen en begeleiding krijgen om hun woning energiezuiniger te maken”, leggen Robrecht Bothuyne en Valerie Taeldeman van CD&V uit.

De Vlaamse regering heeft in het Renovatiepact de doelstelling geformuleerd om samen met de bouwsector en andere relevante stakeholders het bestaande gebouwenpark tegen 2050 grondig te renoveren en de energieprestaties sterk te verbeteren. “We willen elke burger aanmoedigen om zijn of haar verouderde woning energie-efficiënter te maken. Bepaalde doelgroepen, die vaak in energetisch slechte gebouwen wonen, hebben daar echter niet de financiële middelen voor en daar kunnen OCMW’s voortaan een cruciale rol spelen”, zegt Robrecht Bothuyne.

Noodkopers zijn een bijzondere groep van woningeigenaars. Om te voorkomen dat ze dakloos worden, kopen ze binnen hun financiële mogelijkheden een energetisch en kwalitatief slechte woning. Na de aankoop van een woning beschikken ze echter vaak niet meer over de middelen om die woning te renoveren. Dit geeft dan meestal aanleiding tot hoge energiefacturen die een enorme hap uit het gezinsbudget nemen.

De Vlaamse regering richtte recent een Noodkoopfonds op. “Via dit decreet geven we de OCMW’s de bevoegdheid om de financiële middelen uit dit fonds bij de juiste mensen te brengen. Noodkopers kunnen zo beschikken over een budget van 25.000 €. Dat mogen ze besteden aan energiebesparende werken en aan ingrepen die de woonkwaliteit verbeteren”, zegt Valerie Taeldeman. Het budget wordt niet rechtstreeks beschikbaar gesteld van de noodkopers. Het OCMW betaalt rechtstreeks aan de aannemers die de werken uitvoeren.

“Deze financiële tussenkomst levert de gezinnen een mooie financiële besparing op hun energiefactuur op en een verbetering van de woonkwaliteit. Bovendien zorgen we er met dit decreet voor dat de OCMW’s hun rol kunnen spelen in dit verhaal en in hun strijd tegen energiearmoede”, besluiten Bothuyne en Taeldeman.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stijgende woningprijzen maken nieuwbouw interessanter

Stijgende woningprijzen maken nieuwbouw interessanter

Nu de prijzen van huizen stijgen wordt nieuwbouw steeds interessanter. De renovatiekost van een bestaande woning loopt immers al gauw op tot 120.000 €, meldt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).   Vastgoedprijzen zijn in de loop van dit[…]

Quares Student Housing wil uitbreiden naar Leuven

Quares Student Housing wil uitbreiden naar Leuven

Belfius verwacht daling residentiële vastgoedprijzen

Belfius verwacht daling residentiële vastgoedprijzen

150 appartementen op historische site Loonse Stroopfabriek

150 appartementen op historische site Loonse Stroopfabriek

Meer artikels