Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen schakelt voor bouw van windparken een versnelling hoger

Vlaanderen schakelt voor bouw van windparken een versnelling hoger

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom opende in de industriezone Lammerdries op het grondgebied van de Kempense gemeenten Geel en Olen een nieuw windpark van EDF Luminus. De zes windturbines werden gebouwd langs het Albertkanaal. Zes bedrijven kozen voor de plaatsing van een windmolen om op die manier lokaal groene stroom te produceren, goed voor het equivalente verbruik van 7.500 gezinnen. Vijf windturbines zijn rechtstreeks op het openbare net aangesloten. De zesde levert rechtstreeks stroom aan het bedrijf Havi Logistics.

'Binnen vijf jaar moet 10,5% van het Vlaamse energieverbruik uit hernieuwbare bronnen komen en 19,5% van de elektriciteit dient groene stroom te worden. Vandaag zitten we aan 5,8% hernieuwbare energie en 9,9% groene stroom. We hebben dus nog wel wat werk voor de boeg', benadrukt minister Turtelboom, die onder de noemer 'Stroomversnelling' aan een project werkt dat de Europese doelstellingen tegen 2020 haalbaar moet maken.

Kostenefficiënt

Om de doelstellingen voor 2020 te halen, wil Vlaanderen een versnelling hoger schakelen. Er wordt heel bewust gekeken naar wind- en zonne-energie omdat dit momenteel de meest kostenefficiënte technieken zijn. In de praktijk blijkt het vaak moeilijk voor ontwikkelaars om geschikte locaties te vinden die voldoen aan alle eisen inzake ruimtelijke integratie in de omgeving, de impact op mens en natuur, interferentie met luchtvaart, enz.

Daarom gaat de Vlaamse regering via twee werkgroepen een Fast Lane ontwikkelen, waarbij de plaatsing van windturbines aansluitend aan lijninfrastructuur, in havengebieden of in grote bedrijventerreinen makkelijker wordt gemaakt. Er wordt in kaart gebracht hoe en waar windturbines best kunnen worden gerealiseerd. Tevens worden randvoorwaarden gecreëerd om de windturbines sneller en met meer rechtszekerheid en maatschappelijk draagvlak te kunnen plaatsen.

Het Vlaams Energieagentschap zal ondertussen de mogelijkheid om te werken met tendering onderzoeken. Dit is een concurrentieel systeem om financiële steun te genereren voor hernieuwbare energieprojecten. Ook andere Europese landen (Denemarken, Frankrijk, Nederland en Italië) werken al jarenlang met tendering voor dit soort projecten.

De uitwerking van de Fast Lane past in een algemeen vereenvoudigingsbeleid van de Vlaamse regering. Ook de omgevingsvergunning zal ertoe bijdragen dat windturbines eenvoudiger kunnen worden geplaatst. Van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning wordt zoals bekend één procedure gemaakt: de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Het creëren van een draagvlak voor een dergelijk windturbinepark, o.m. via informatievergaderingen, is cruciaal. Het project in Lammerdries is daar een mooi voorbeeld van. Er kwam geen enkel bezwaarschrift tegen de bouw van de zes windturbines. Uit een onderzoek van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) enkele jaren geleden bleek dat 84% van de ondervraagden voorstander is van windenergie.

'Wind- en zonne-energie zijn de twee technologieën die vandaag al ver staan in hun ontwikkeling en die tegelijkertijd ook nog een grote ontwikkeling ­kunnen doormaken. Windturbines worden hoger, de diameter van de rotors wordt groter en de rendementen stijgen ­uiteraard mee. Dat betekent dat de steun jaarlijks kan verminderen. In de periode 2010-2013 betaalden we nog een mini­mumsteun van 90 ' per MWh. Deze ­ondersteuning daalt elk jaar. In 2013 was dat nog 83 ', vorig jaar 74 ' en vandaag 63 ', besluit minister Turtelboom. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten