Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen rolt duaal leren uit

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaanderen rolt duaal leren uit

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters het ontwerpdecreet duaal leren en werken goedgekeurd. Met deze beslissing wordt het licht op groen gezet om vanaf 1 september 2018 te starten met de uitrol over heel Vlaanderen.

Met duaal leren en werken krijgen jongeren een brede vorming in combinatie met een opleiding op de werkvloer en halen ze zo hun diploma. Duaal leren en werken is één van de maatregelen om de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundaire onderwijs tegen te gaan,  het beroeps- en technisch onderwijs te versterken en de praktische kennis van de bedrijven mee te nemen in het onderwijs.

Duaal leren en werken houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar meer dan vandaag leren op de werkvloer, zo een onderwijskwalificatie halen en dus beter voorbereid zijn voor de arbeidsmarkt. Het diploma dat ze halen, is gelijkwaardig aan het diploma van het voltijdse secundair onderwijs. Het verschil is dat jongeren vaardigheden voor het grootste deel op de werkvloer verwerven.

Dit schooljaar werd in voorbereiding op de definitieve uitrol van duaal leren en werken het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’ uitgebreid van 6 naar 21 studierichtingen. 83 scholen en Syntra-lesplaatsen bieden één of meer studierichtingen duaal leren en werken aan. Tot nu toe zijn er dit schooljaar 332 leerlingen ingeschreven in de testprojecten. Dat is bijna een verdriedubbeling in vergelijking met vorig schooljaar.

Leren op de werkvloer

Vanaf 1 september 2018 kan duaal leren en werken door elke school die dat wil georganiseerd worden. Het zal, net als het testproject, worden aangeboden door de scholen voltijds onderwijs, de centra voor deeltijds onderwijs en de Syntra-lesplaatsen. Scholen kunnen behalve beroepsgerichte studierichtingen ook technische richtingen duaal aanbieden. De klemtoon ligt daarbij op leren op de werkvloer. Duaal leren en werken is gelijkwaardig aan alle andere vormen van secundair onderwijs, maar door de combinatie van ‘leren op school’ en ‘leren op de werkvloer’ moet deze leerweg de motivatie van vele jongeren verhogen. Een studierichting in duaal leren en werken bevat minstens 14 opleidingsuren per week op de werkvloer. Voor een kwaliteitsvolle opleiding zal behalve de leerkracht ook een mentor instaan die de jongeren begeleidt en opleidt op de werkvloer en hen later ook mee evalueert.

Aanloopfase

Voor leerlingen die graag zouden instappen in duaal leren en werken, maar waarvan blijkt dat ze daar nog niet klaar voor zijn, is er in een aanloopfase. Tijdens de aanloopfase kan de jongere zijn vakkennis bijspijkeren, sollicitatievaardigheden opdoen of  arbeidsmarktattitudes verwerven zoals in team werken en op tijd komen. Een aanloopfase is altijd maatwerk en wordt georganiseerd vanuit het principe ‘zo lang als nodig; zo kort als mogelijk’. Omwille van de daar al aanwezige expertise zal de aanloopfase enkel door centra voor deeltijds onderwijs en Syntra georganiseerd worden.

De aanloopfase valt te vergelijken met de huidige brugprojecten in het Deeltijds Leren en Werken waar jaarlijks ongeveer 1.700 jongeren worden klaargestoomd om te leren op de werkvloer. De brugprojecten worden momenteel op projectmatige basis gefinancierd met middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Vlaanderen kiest ervoor om over te stappen naar een volledige structurele financiering.

Vereenvoudiging

Met de invoering van het duaal leren en werken zal het deeltijds leren en werken geleidelijk verdwijnen. Op 1 september 2016 werd hiervoor de eerste stap gezet. Toen trad het decreet over de overeenkomst alternerende opleiding voor leerlingen in het huidige en toekomstige systeem van leren en werken in werking. Dit decreet bracht de elf soorten leerovereenkomsten terug tot twee. Bovendien kan bij duaal leren en werken een jongere pas van start gaan als een werkplek gevonden werd. Dat is niet zo in leren en werken. Heel wat jongeren zitten in voortrajecten of persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Ze staan niet op de werkvloer van het bedrijf. Duaal leren en werken maakt hiermee komaf.

“De invoering van duaal leren is voor ons baanbrekend. In heel wat landen is het volledig ingeburgerd. Wij hebben in Vlaanderen dezelfde ambitie. Nog te veel jongeren verlaten het secundair onderwijs zonder een diploma. Met het duaal leren en de modernisering van het secundair  onderwijs streven we ernaar dat elke jongere een goede kwalificatie haalt en versterken we het beroeps- en technisch onderwijs. Met duaal leren slaan we tevens een brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Ook ondernemingen zullen hiervan de vruchten plukken en de talenten van (mogelijke) toekomstige medewerkers vanuit de praktijk leren kennen”, besluit Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

“Dit decreet mogen we gerust een historische stap noemen. Al sinds 1992 wordt hierover gesproken en vanaf 1 september 2018 kunnen alle scholen die dat willen eindelijk het nieuwe systeem hanteren. Ik ben er echt van overtuigd dat deze samenwerking tussen onderwijs en bedrijven onze jonge talenten sterker, innovatiever en beter gemotiveerd zal maken. Onze arbeidsmarkt evolueert al naar een enorme krapte, in de toekomst zal dat niet snel beter worden. Het is dus van belang dat we de nieuwe arbeidskrachten die instromen heel goed voorbereiden. En praktische kennis van in een echte bedrijfssituatie zal daar zonder twijfel hard bij helpen. Ik wil het onderwijs en de bedrijfswereld feliciteren dat ze samen met ons deze cruciale stap gezet hebben”, stelt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Associatie KU Leuven start unieke samenwerking rond levenslang leren

Associatie KU Leuven start unieke samenwerking rond levenslang leren

De KU Leuven en vijf hogescholen brengen hun opleidingsaanbod samen en werken zo mee aan de arbeidsmarkt van de toekomst en de maatschappij van morgen. Al wie wil bijblijven, specialiseren, groeien of omscholen kan vanaf nu terecht op[…]

02/12/2021 | KU Leuven
Belgen zijn na Nederlanders meest tevreden over hun werk

Belgen zijn na Nederlanders meest tevreden over hun werk

Democo organiseert unieke workshop voor kinderen

Democo organiseert unieke workshop voor kinderen

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel

Meer artikels