Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen pompt volgend jaar 5,5 miljard € in mobiliteit

Vlaanderen pompt volgend jaar 5,5 miljard € in mobiliteit

foto's: Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters belooft dat 2021 dankzij een financiële injectie van ruim 5,5 miljard € een recordjaar zal worden voor investeringen in mobiliteitsprojecten. Het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) laat bovendien toe om de investeringen gerichter en efficiënter te plannen, met scherpe uitvoeringstermijnen.

 

“Door als wegbeheerder in 2021 te investeren in fietsinfrastructuur, verkeersveiligheid en duurzaamheid zorgt Mobiliteit en Openbare Werken voor een sterke impuls voor de wegen- en waterbouwsector. Na corona moet het relanceplan de welvaart en het welzijn van de Vlamingen een boost geven”, zegt de minister.
 
Het overzicht van al die investeringen wordt gebundeld in het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP). Op die manier is het mogelijk de investeringen van de verschillende entiteiten op elkaar af te stemmen, de beschikbare middelen efficiënter in te zetten en synergiën te creëren.

Oosterweel

Het zeer hoge investeringsbedrag in 2021 is vooral te wijten aan de opstart van de hoofdwerken voor Oosterweel in Antwerpen, het grootste infrastructuurproject dat Vlaanderen ooit heeft gekend. Die zorgen voor een eenmalige opstoot aan investeringen met liefst 3,1 miljard €. Dat geld wordt ingeschreven op het GIP 2021. Naarmate de werken aan Oosterweel uitgevoerd worden, zal dat bedrag gespreid over de komende tien jaar uitgegeven worden. Volgend jaar zullen vooral de verschillende tunnelelementen worden gebouwd.
 
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft zopas een omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding afgeleverd aan bouwheer Lantis. Er zijn al heel wat voorbereidende werkzaamheden aan de gang, maar vanaf volgend voorjaar kan de bouw van het project dat de Antwerpse ring rond maakt echt starten.
 
Daarvoor komt er een derde tunnel onder de Schelde, maar er worden ook delen van de ring overkapt zodat er bovengronds meer ruimte vrijkomt voor groen en wijken met elkaar verbonden worden. Als alles volgens plan verloopt, zou de Oosterweelverbinding in 2030 klaar moeten zijn.

Brusselse ring

Behalve Oosterweel ligt de hoofdmoot van het GIP 2021 bij enkele belangrijke investeringsprojecten. De focus wordt gelegd op de twee filegevoelige regio’s. Zo wordt volgend jaar 170 miljoen € geïnvesteerd in het programma ‘Werken aan de Ring rond Brussel’. Dit grote project focust op de renovatie en herinrichting van de R0, maar ook op duurzame projecten zoals het Brabantnet, fietsinfrastructuur en Hoppinpunten in de Vlaamse Rand.
 
Een aantal andere grote investeringsprojecten zijn onder meer:
• De verhoging van twee bruggen over het Albertkanaal in Hasselt voor 13,2 miljoen €.
• Werkzaamheden met oog op herinrichting van Ring rond Gent (R4) West en Oost, goed voor 26 miljoen €.
• De ontsluiting van Gasthuisberg in Leuven voor bijna 12 miljoen €.
• De verbinding Ieper-Veurne (N8), waarbij Zone 1A te Veurne eerst uitgevoerd zal worden voor een bedrag van 17 miljoen €.
• De aanleg van stelplaatsen voor bussen van De Lijn in Antwerpen - Zuid/Kiel, Rumst en Deurne voor 21 miljoen €.

Infrastructuur

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken beheert 7.000 km gewest- en autosnelwegen, 1.076 km bevaarbare waterwegen, 2.777 kunstwerken (bruggen, tunnels en keermuren) en 7.700 km fietspaden. De Vlaamse overheid investeert volgend jaar forse bedragen in het onderhoud en de vernieuwing van deze infrastructuur.
 
Voor de weginfrastructuur worden grote investeringen voorzien voor het structureel onderhoud van de wegen. Zo is in Maasmechelen de renovatie van het viaduct Boorsem alsook de E314 vanaf de grens met Nederland en het op- en afrittencomplex voorzien voor 16 miljoen €.
 
Voor de aanpak van de kunstwerken wordt in 2021 meer dan 200 miljoen € uitgetrokken. Daarvan gaat meer dan 40 miljoen € naar kunstwerken op de lijst van de prioritaire projecten, zoals de brug over de E313 in Wommelgem en de tweede fase van het viaduct van Gentbrugge en de Meulestedebrug in Gent.
 
Specifiek voor de tunnelinfrastructuur is er meer dan 30 miljoen € opgenomen in het investeringsprogramma. Voorts wordt er geïnvesteerd in andere kunstwerken, waaronder de aanpak van het viaduct van Vilvoorde.
 
Ook in de infrastructuur van de beide regionale luchthavens, die werken onder een LOM-structuur (Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij), namelijk Oostende en Antwerpen-Deurne, voorziet minister Peeters verschillende investeringen voor een totaal bedrag van 24 miljoen €.

Fiets

De fietsinvesteringen worden opgetrokken van 180 miljoen € in 2020 tot 335 miljoen € in 2021. “We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming, zodat bij iedere verplaatsing spontaan naar de (deel)fiets wordt gereikt. Er wordt ingezet op voldoende veilige, ruime en comfortabele fietspaden en daar staat een serieus investeringsbedrag tegenover. De conformiteit en het comfort van de fietspaden staan centraal, evenals het wegwerken van ‘missing links’. Daarnaast wil ik de fietsambitie ook bij lokale besturen verhogen, met Vlaanderen geven we alvast het goede voorbeeld”, zegt Lydia Peeters.
 
Enkele fietsinvesteringsprojecten:
• De herinrichting van het kruispunt N10 en de N15 met fietspaden in Heist-op-den-Berg: 13 miljoen €.
• Het aanpakken van de jaagpaden in het kader van de heraanleg van de Pieter Deswartlaan in Nieuwpoort: 1,4 miljoen €.
• De bouw van een fietsbrug ter vervollediging van de F42 in Evergem: 2,4 miljoen €.
• Het aanpakken van de slechtste delen van het fietspad op de N78 tussen Kinrooi en Lanaken: 5 miljoen €.
• N275 Hoeilaart: herinrichting van de Terhulpensesteenweg tussen het kruispunt Groenendaal en de grens met het Brusselse Gewest, inclusief de aanleg van een fietssnelweg: 2,3 miljoen €.

Verkeersveiligheid

Lydia Peeters gebruikt de extra middelen uit het relanceplan ook om het investeringsbudget inzake verkeersveiligheid sterk te vergroten. Naast het blijven inzetten op gedragsverandering in het verkeer en sensibiliseringscampagnes, zal tevens de infrastructuur in het gewest worden aangepakt met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid.
 
Zo zal specifiek meer dan 80 miljoen € worden geïnvesteerd in het verkeersveilig maken van gekende gevaarlijke punten. Er wordt 10 miljoen € uitgetrokken voor vijf punten op de historische lijst van gevaarlijke punten. Twee voorbeelden zijn de herinrichting van het kruispunt van de R16 met de Boomlaarstraat in Lier en de herinrichting van de Frans Van Dunlaan in Antwerpen.
Naar analogie van het verkeersveilig maken van schoolomgevingen, focust minister Peeters nu op de schoolroutes in Vlaanderen, hiervoor voorziet ze 30 miljoen €, te verdelen over gewestwegen en gemeentewegen.
 
Op een aantal kruispunten komen slim geregelde verkeerslichten. Dit dynamisch verkeersmanagement wordt versneld aangepakt voor 20 miljoen €. Daarnaast blijft handhaving een belangrijk speerpunt in het streven naar meer verkeersveiligheid. Hiervoor is een investering van 15 miljoen € voorzien voor onder andere de installatie van trajectcontroles en het voortzetten van het ombouwen van de huidige camera’s naar digitale camera’s.
 
Concreet wil Lydia Peeters ook ingaan op specifieke vragen van de lokale besturen en trekt hiervoor 4,4 miljoen € uit. Met aandrang roept minister Peeters de federale overheid en federale politie op om zo snel mogelijk te zorgen voor het operationeel maken van het ANPR Management Systeem (AMS) met het oog op de werking van de camera’s met nummerplaatherkenning.
 
Naar aanleiding van de transmigratieproblematiek in 2021 aanzienlijk geïnvesteerd in de beveiliging van de snelwegparkings in Vlaanderen. Naast de verlenging van het bewakingscontract, worden er onder meer extra camera’s en hekwerk geplaatst en zal worden ingezet op het proper houden van de parkings. Waar er gevaar is voor het oversteken van de snelweg, zal er middenbermbeveiliging worden aangebracht. In totaal wordt volgend jaar 10 miljoen € geïnvesteerd in de snelwegparkings.
 
De Vlaamse regering stelt de modal shift centraal in haar beleid, waarbij de Vlaming resoluut kiest voor combineren van duurzame vervoersmodi en ondernemingen met het goederenvervoer de overstap maken naar de binnenvaart en het spoor. Lydia Peeters heeft deze legislatuur een budget voorzien van 105,4 miljoen € voor de installatie van meer dan duizend Hoppinpunten, verspreid over Vlaanderen.

Waterbouw

Er wordt in 2021 ook geïnvesteerd in de infrastructuur van de waterwegen. Dat gebeurt via grote infrastructuurprojecten zoals het versneld verhogen van de bruggen over het Albertkanaal (98 miljoen €), de Seine-Schelde (74 miljoen €) en het Sigmaplan (56 miljoen €).
 
Transport over het water wordt verder gestimuleerd en gefaciliteerd door het aanleggen van extra kaaimuren (23 miljoen €). De binnenvaart moet te allen tijde, dus ook bij droogte, beschikbaar blijven en daarom wordt de komende jaren 25 miljoen € extra geïnvesteerd in bijkomende pompen, zoals voorzien in de Blue Deal.
 
De investeringen in de kusthavens en de kustverdediging zijn samen goed voor 54 miljoen €.  In 2021 wordt verder geïnvesteerd in sluizen, waaronder de Nieuwe Sluis Terneuzen (29,5 miljoen €) en de Nieuwe Sluis Zeebrugge (41 miljoen €).
 
De modal shift naar het spoor wordt versterkt met een investering in Vlaamse spoorprioriteiten van meer dan 10 miljoen €. Lydia Peeters zet ook verder in op de vergroening van de vloot van vervoermaatschappij De Lijn. Ook worden er voor 49 miljoen € trams gekocht en staat er 11 miljoen € aan spoorvernieuwingen op het investeringsprogramma.
 
Tevens wordt een inhaalbeweging gepland op de onderhoudsachterstand op de sporen en het tractienet van trams voor 11 miljoen €. Er wordt voor bijna 27 miljoen € geïnvesteerd in de stationsomgeving Gent-Sint-Pieters.
 
Er zal ook voor 15 miljoen € geïnvesteerd worden in laadinfrastructuur (gedeeltelijk in snelladers langs de grote verkeersassen en deels met subsidies) en 90 miljoen € in ledverlichting langs de Vlaamse gewestwegen. Daarnaast wordt bijna 20 miljoen € voorzien in de verlichting van fietspaden, fietsoversteken en de ombouw van wegverlichtingsinstallaties.
 
De aanpak van de geluidsproblematiek wordt voortgezet. Zo is er budget voor geluidsschermen in Brugge langs de N31 voor 14 miljoen € en in Aalter langs de A10 voor 11 miljoen €. Er worden tevens diverse projecten gepland in Bertem, Lommel en Oudsbergen in het kader van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

De jongste generatie werknemers staat positief tegenover het mobiliteitsbudget en alternatieve vormen van mobiliteit. Het mobiliteitsbudget speelt weliswaar een belangrijke rol in de noodzakelijke vergroening van wagenparken, maar wordt nog maar[…]

21/11/2022 | Bedrijfswagens
Nieuwe reeks van 252 laders voor De Lijn

Nieuwe reeks van 252 laders voor De Lijn

Terhills neemt zelfrijdende shuttles in gebruik

Terhills neemt zelfrijdende shuttles in gebruik

Wallonië indexeert kilometerheffing op 1 januari

Wallonië indexeert kilometerheffing op 1 januari

Meer artikels