Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen pakt eindelijk Dender aan

Vlaanderen pakt eindelijk Dender aan

Nooit eerder was er zoveel aandacht voor de waterbeheersing op en langs de Dender. Naast de acties op het terrein, het lopende studiewerk, de communicatie met de burgers zal Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts het jaarlijkse budget voor de waterbeheersing op de Dender bijna verdubbelen tot 11,1 miljoen ' in 2016. Ook de oorzaken van de vertragingen uit het verleden zullen worden weggewerkt door de invoering van een decreet voor snelle investeringsprojecten. Alles wordt in het werk gesteld om de noodzakelijke infrastructuurwerken op de Dender af te werken tegen 2020.

'Voor de volledige vernieuwing van de waterwerken zal uiteindelijk een totaalbedrag van 50 miljoen ' nodig zijn. Geen eenvoudige budgettaire opdracht, maar minister Weyts stelt dat dit nodig is en prioritair is', vertelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans, die de minister interpelleerde over het dossier.

Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) heeft bij de opmaak van de doelstellingen inzake waterbeheersing langs de Dender beslist om de meest complexe stuwen en sluizen eerst aan te pakken. Voor Aalst (foto) is de stedenbouwkundige vergunning ondertussen verkregen en het archeologisch onderzoek afgerond.

In Geraardsbergen werd vertraging opgelopen door de procedure voor het verleggen van een voetweg en de goedkeuring daarvoor vanuit de provincie. De stedenbouwkundige vergunning wordt verwacht tegen eind augustus. De werken in Denderbelle en de afschaffing van het complex in Teralfene zitten in de studiefase.

Voor Idegem en Pollare moet de studiefase nog worden gestart, maar met deze laatste werd gewacht omdat ze het minst complex zijn. Het blijft de bedoeling om alle beheersingswerken op de Dender te realiseren tegen 2020.

De regularisatie voor de verhoging van de dijken in Overboelare in 2003 is bezig. 'In 2016 verwachten we een goedgekeurde project-mer en nadien kan de stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd', aldus Marius Meremans.

Voor de vervanging van stuwen en sluizen moet rekening worden gehouden met de erfgoedwaarde, de milieu-impact en de effecten op de recreatie. Ook door procedureslagen door actiecomités worden de werken vertraagd. De Vlaamse regering werkt aan een decreet voor snelle investeringsprojecten. Hiervoor zijn de uitvoeringsbesluiten in volle opmaak. Voor diverse werken op de Dender komt dit nieuwe decreet uiteraard te laat. Vlaanderen is dichter bevolkt en ook rigoureuzer in de toepassingen van vergunningsprocedures. In Wallonië werden bv. reeds dijken verhoogd zonder de nodige vergunningen, wist de minister.

De lopende klankbordgroepen maken de inspraak van alle betrokken partijen mogelijk. Zowel W&Z, lokale besturen, actiegroepen, individuele burgers enz. krijgen de kans mee te werken aan een algemeen plan. Dit overstromingsrisicobeheersplan zal nieuwe acties bevatten.

'Als inwoner van de Denderstreek en Vlaams parlementslid zal ik druk blijven zetten op de ketel en telkens nagaan of de vooropgestelde data voor de realisatie van de noodzakelijke infrastructuurwerken op de Dender worden gehaald', besluit Meremans.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Volvo Trucks Gent gaat batterijpacks voor elektrische trucks produceren

Volvo Trucks Gent gaat batterijpacks voor elektrische trucks produceren

Volvo Trucks start na de zomer in zijn assemblagefabriek in Gent met de productie van batterijpacks voor zware elektrische trucks. Dat zorgt voor vijftig nieuwe jobs en een verdere verankering van belangrijke industriële bedrijvigheid[…]

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten