Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen krijgt Verkeersveilig­heidsfonds

'Vlaanderen krijgt een Verkeersveiligheidsfonds dat gespijsd wordt met de meeropbrengsten van verkeersboetes', meldt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Het nieuwe fonds zal o.m. dienen voor investeringen in meer trajectcontroles en verkeersveiligere infrastructuur.

Via de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor een deel van het verkeersveiligheidsbeleid, inclusief de handhaving. Zo is Vlaanderen bevoegd voor snelheidsovertredingen (niet op snelwegen) en voor o.m. uitzonderlijk vervoer en signalisatie. Ook de opbrengst van de boetes ging naar Vlaanderen, maar tegelijkertijd werd eenzelfde bedrag afgetrokken van de dotatie die Vlaanderen van de federale overheid krijgt via de Bijzondere Financieringswet. Vlaanderen kreeg de facto dus geen extra geld. De Vlaamse regering gaat in op Weyts' voorstel om alle extra boeteopbrengsten niet naar de algemene begrotingskas te laten vloeien, maar wel naar een nog op te richten Vlaams Verkeersveiligheidsfonds.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Op de vroegere Remco-site in Gent begint de ontwikkeling van het stadsvernieuwingsproject Jardin G. Daarmee krijgt het Dr. Guislainmuseum een nieuwe overbuur. Cores Development ontwikkelt er een gevarieerd woonaanbod bestaande uit twee[…]

Ontwerpers voor nieuwe scholen in Leuven bekend

Ontwerpers voor nieuwe scholen in Leuven bekend

Wetsvoorstel wil niet-registratie van syndicus aanpakken

Wetsvoorstel wil niet-registratie van syndicus aanpakken

Bouwsector blijft hinder ondervinden van prijsstijgingen en materialenschaarste

Bouwsector blijft hinder ondervinden van prijsstijgingen en materialenschaarste