Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen investeert in handelskernen

Vlaanderen investeert in handelskernen

De Vlaamse regering maakt 7,25 miljoen ' vrij om handelskernen te versterken. 'Het gaat daarbij om drie luiken en heel wat projecten. 1,75 miljoen ' voor 24 steden, gemeenten en handelaarsverenigingen die elk tot 200.000 ' krijgen om hun handelskernen te versterken. Daarnaast kunnen steden en gemeenten nog een beroep doen op 5,5 miljoen ' om handelspanden te laten renoveren of om zelf handelspanden aan te kopen', zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys.

De Vlaamse regering had een totaalbudget van 13 miljoen ' voor het versterken van de handelskernen. 'De administratie had tot voor kort slechts de helft van dat bedrag toegewezen. Minister Muyters antwoordde zopas op een schriftelijke vraag dat hij de rest van de middelen toewijst', vertelt Parys.

Europees geld

Het Vlaamse project handelskernversterking is een drietrapsraket. Het eerste luik bestaat uit kernversterkende maatregelen die Vlaamse steden en gemeenten zelf konden suggereren. 74 steden en gemeenten kregen in het verleden tot 70.000 '. 'Nu maakt minister Muyters 1,2 miljoen ' vrij. 24 steden, gemeenten en lokale handelaarsverenigingen krijgen zo een bedrag dat deze keer kan oplopen tot meer dan 200.000 '. Dat komt bovenop een financiering door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van 3,5 miljoen '', zegt Parys.

Incubatordorpen

Daarmee werven gemeenten bv. centrummanagers aan, werken ze een 'pop-up'-strategie uit, starten ze een zogenaamd incubatordorp - een locatie waar verschillende leegstaande panden op korte afstand van elkaar worden ingevuld door (startende) innovatieve handelaars - of organiseren ze een wedstrijd waarbij een handelspand kan gewonnen worden. Voorts lanceren lokale besturen promotiecampagnes en cadeaucheques, werken ze detailhandelsvisies uit en financieren ze de heraanleg van publieke ruimtes.

Renovatie handelspanden

Het tweede luik bestaat uit een budget van 3,2 miljoen ' om handelspanden te renoveren. Gemeenten kunnen hiervoor projecten indienen en de Vlaamse overheid financiert het project mee indien het wordt goedgekeurd. Volgende steden kregen een subsidie om hun handelspanden aan te pakken: Leuven (104.750 '), Wetteren (106.800 '), Lokeren (60.000 '), Genk (183.500 '), Houthalen-Helchteren (78.500 '), Tongeren (100.000 '), Sint-Niklaas (61.500 '), Hamme (23.657 '), Ninove (200.000 '), Veurne (33.500 '), Gent (300.000 ') en Overijse (37.350 '). 'Nu is nog 3.210.443 ' van de voor dit luik voorziene middelen niet toegewezen. Het agentschap Ondernemen zal een nieuwe oproep lanceren om deze middelen toe te wijzen', weet Parys.

Aankoop handelspanden

Voor de aankoop van handelspanden door lokale besturen was 2,3 miljoen ' voorzien. Zes gemeenten hebben tot bijna een half miljoen ' gekregen voor de aanschaf van handelspanden. Het gaat om Puurs, As, Hamont-Achel, Harelbeke, Beringen en Mechelen. 'Er is nog 2.329.099 ' beschikbaar voor de aankoop van handelspanden door lokale besturen. Daarvoor kunnen nog projectaanvragen worden ingediend tot het budget uitgeput is', besluit Parys.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt