Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen investeert half miljoen in De Roma

Vlaanderen investeert 517.500 ' in de renovatie van het balkongedeelte in de cinemazaal en de installatie van een hedendaags ventilatiesysteem in De Roma in Borgerhout.

'We willen deze unieke volksschouwburg, die volledig gedragen wordt door vrijwilligers, alle kansen bieden om ook de komende decennia een prominente rol te spelen in het Antwerpse culturele landschap', stelt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz.

Grootste cinema

Met ruim tweeduizend zitjes was De Roma ooit de grootste cinema van Antwerpen. Nadien stond het majestueuze gebouw twintig jaar te verkommeren. Sinds enkele jaren is het dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers een heus volkspaleis waar een divers publiek getrakteerd wordt op een breed gamma aan muziek, theater- en filmvoorstellingen.

Sinds de grootschalige renovatie die de heropening van de zaal in 2003 voorafging, is permanent geïnvesteerd in de renovatie van de infrastructuur en de verbetering van het comfort voor de bezoekers.

Nu dringt zich een nieuwe grondige aanpak van de theaterzaal op. Er moet een oplossing komen voor de gebrekkige ventilatie en temperatuurregeling. Een nieuwe installatie zal het comfort van de bezoekers verbeteren en ook een oplossing bieden voor de schade aan het gebouw ten gevolge van de sterke condensatie. Voorts zal de houten balkonvloer, die na 86 jaar intensief gebruik volledig versleten is, worden vervangen. Ten slotte krijgt de zaal ook 442 nieuwe balkonzetels. De oude modellen uit de jaren '50 van vorige eeuw zijn niet meer te herstellen. Om de sfeer van vroeger te behouden, worden ze vervangen door replica's.

FFEU

Voor deze investering put minister Gatz uit het Financieringsfonds voor Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU). De stad Antwerpen had eerder financiële steun (105.000 ') toegezegd, net als het district Borgerhout (15.000 '). Met dit bedrag kan de vzw Roma de werken definitief aanbesteden en in één operatie tijdens de zomermaanden laten uitvoeren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata