Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen investeert 3 miljoen € in onderzoeksinfrastructuur voor hogescholen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaanderen investeert 3 miljoen € in onderzoeksinfrastructuur voor hogescholen

© Phovoir

De Vlaamse regering maakt 3 miljoen € vrij voor projecten die de onderzoeksinfrastructuur in hogescholen versterken. De steun past in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht.
Anders dan universiteiten zijn hogescholen veel meer gericht op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat het onderzoek dat ze doen ook direct toepasbaar is in bedrijven. De kennis en de expertise die ze creëren, kan kmo’s helpen met praktijkgerichte uitdagingen. Via het project Blikopener zet VLAIO in op het ontsluiten van innovatiekennis bij hogescholen en op het ondersteunen van samenwerking tussen hogescholen en bedrijven.
 
“De hogescholen in Vlaanderen staan mee aan de basis van belangrijke innovaties en lossen problemen op waar ook bedrijven geen oplossing voor vinden. Goede infrastructuur is dan ook nodig voor onderzoek en ontwikkeling. De vele studenten worden zo geprikkeld om producten of concepten te bedenken  in het belang van de samenleving. We verwachten dat onze investeringen leiden tot onderlinge samenwerking en samenwerking met kmo’s en tot het delen van waardevolle kennis”, zegt Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits.
 
Om het onderzoek door de hogescholen te versterken, lanceerde minister Crevits vorig voorjaar opnieuw een oproep voor financiële ondersteuning van nieuwe onderzoeksinfrastructuren of de verbetering van de bestaande infrastructuren. Met deze investering worden de onderzoeksmogelijkheden van hogescholen uitgebreid en wordt de onderlinge samenwerking tussen verschillende vakgroepen en kennisinstellingen gestimuleerd.
 
Bij de selectie van de projecten werd ook hun link met de bedrijfswereld en de zorgsector in rekening genomen. De bedoeling is om onderzoek uit te voeren in nauwe samenwerking en de resultaten vlot te laten doorstromen naar de bedrijfswereld en samenleving, onder meer door het gebruik van Blikopener.
 
De oproep richtte zich op infrastructuren voor onderzoek dat aansluit bij de thema’s digitalisering, duurzaamheid, en zorg of gezondheid. Hierna vind je een bondig overzicht van de zeventien geselecteerde projecten:

 

 

Hogeschool Gent

Uitbreiding van het laboratorium van het onderzoekscentrum Agrofoodnature.

103.845,06 €

University College Limburg

Uitbreiding van het expertisecentrum Sustainable Resources met diverse infrastructuren.
Deze uitbreiding maakt verder onderzoek mogelijk in het gebruik van afval- en nevenstromen. Daarbij wordt, naast chemische, fysische en mechanische omzetting van deze stromen ook onderzocht welke rol fermentatieprocessen en enzymatische omzettingen kunnen spelen om biomassa en andere biologische reststromen om te zetten in waardevolle producten of secundaire grondstoffen.

202.031,79 €

Hogeschool West-Vlaanderen

Uitbreiding van het Industrial Design Center met een nieuw Circular Solution Lab.
In het lab zullen de mogelijkheden onderzocht worden om postindustriële reststromen opnieuw in te zetten binnen de industriële productontwikkelingsactiviteiten van bedrijven.

107.423,04 €

Odisee

Aankoop van infrastructuur rond nutritioneel onderzoek.

216.301,49 €

 

 

Thomas More Kempen

Uitbreiding van het Mobilab & Care.

267.825 €

Arteveldehogeschool

Uitbreiding van het Sim@rt oberservatielab

153.892,50 €

Hogeschool Gent

Uitbreiding van het onderzoekscentrum Health & Water Technology.

199.826 €

University College Leuven

Inrichting van een sensory lab en een immersive lab.

136.247,86 €

AP Hogeschool Antwerpen

Uitbouw van de zogenoemde PrevaCube (Immersive Touring Cube).

149.200 €

Hogeschool West-Vlaanderen

Aankoop van onder meer een mobiele immersive room.

123.044 €

Hogeschool PXL

Uitbouw van R&D Healtlth (Research & Development Health Learning Lab using Technology) van het expertisecentrum Zorginnovatie.
Het doel is het in kaart brengen en verhogen van de effectiviteit van technologie gebaseerde leer- en trainingsmethodieken én het ontwikkelen van technologische leermethodieken op basis van verworven kennis en onderzoek met de focus op de competenties van professionals op de arbeidsmarkt. De focus ligt op twee domeinen: zorgprofessionalisering en ergonomie in de bouw.

221.948,34 €

 

 

VIVES Zuid

Aankoop van 3D-scaninfrastructuur en vergroten van de verwerkings- en visualiseringsinfrastructuur binnen het expertisecentrum Smart Technology.
Via deze scaninfrastructuur wordt ingezet op de creatie van en het werken met Digital Twins, en dit zowel voor grootschalige digitalisatie (bijv. bebouwde omgeving) als kleinschalige digitalisatie (bijv. complexe werkstukken).

145.200 €

Thomas More Mechelen-Antwerpen

Uitbreiding van het Experience Lab met 3D-scanners en 3D-visualisatieapparatuur.
Via de infrastructuur worden experimenten (bijv. user testing) opgezet met proof-of-concepts van producten of diensten waar driedimensionaal ingescande objecten of omgevingen een onderdeel van vormen, en wordt onderzocht naar de wijze waarop 3D-scanning en/of 3D-visualisatie bepaalde (werk)processen kunnen optimaliseren.

250.038,13 €

Karel de Grote Hogeschool

Uitbouw van een AI-datalab.

De ambitie van dit lab is om voldoende rekencapaciteit en opslagcapaciteit ter beschikking te hebben voor het uitvoeren van onderzoeks- en dienstverleningsprojecten binnen verschillende expertisecentra en opleidingen, waaronder het onderzoek rond data driven design en toegepaste AI.

277.918,85 €

Arteveldehogeschool

Uitbreiding van het bestaande Prototypinglab.

Dit lab zorgt voor de maak van prototypes voor internet of things-toepassingen (IoT).

156.629,59 €

VIVES Noord

Uitbouw van een state-of-the-art IoT lab binnen de IoT Incubator.

Binnen dit IoT lab kunnen volledige Internet of Things toepassingen ontwikkeld worden (van idee tot product) waarbij iedere stap in het ontwerp en productieproces van een geconnecteerd toestel kan geanalyseerd, bestudeerd, geoptimaliseerd worden. Hierbij ligt de focus op low-power edge systemen en communicatie met deze elektronische draadloze systemen.

145.000 €

 

 

 

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels