Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen investeert 1,65 miljard € extra

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaanderen investeert 1,65 miljard € extra

De nieuwe Vlaamse regering kondigt voor de komende vijf jaar voor 1,65 miljard € bijkomende investeringen aan. Veel details zijn nog niet bekend, het blijft voorlopig grotendeels bij algemeenheden.

Het staat vast dat Onderwijs 250 miljoen € extra krijgt, net als Economie en Innovatie. Er gaat ook extra geld naar allerlei vormen van mobiliteit, naar openbare werken, de bouw van scholen en het hoger onderwijs. Investeringen in ziekenhuizen, culturele infrastructuur, bovenlokale sport- en topsportinfrastructuur, IT en onroerend erfgoed worden eveneens opgedreven. Ook de steden en gemeenten worden beter bedeeld. 
 
Er gaat bijkomend 270 miljoen € naar gehandicaptenzorg, 140 miljoen € extra is bestemd voor ouderenzorg en ook jeugdzorg krijgt er 60 miljoen € bovenop. Door met de private sector samen te werken wordt meer geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Een ambitieuze zin in het regeerakkoord stelt dat Vlaanderen de innovatieleider van Europa wil worden.
 
De Vlaamse regering wil flink blijven investeren in sociale woningen. Het recordniveau van 2019 zal de komende jaren de norm worden. Er zal een nog grotere klemtoon liggen op renovatie en duurzaamheid. Inzake mobiliteit wil de regering-Jambon I het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets aanmoedigen, maar zal ze ook fors investeren in autosnelwegen. 
 
Het aandeel duurzame vervoersmodi moet voor heel Vlaanderen toenemen tot 40%. In de Vlaamse rand, Antwerpen en Gent is het streefdoel zelfs 50% of meer. Momenteel bedraagt het budget voor fietspaden 150 miljoen € per jaar, de komende jaren moet dat bedrag verdubbelen tot 300 miljoen €. Met dat geld zullen niet alleen nieuwe fietspaden worden aangelegd, maar ook bestaande fietspaden worden hersteld of opgewaardeerd. Fietspaden worden ook beter verlicht en kruispunten zullen waar mogelijk veiliger worden gemaakt.
 
Er wordt flink geïnvesteerd in de Antwerpse Oosterweelverbinding en er wordt geld uitgetrokken voor de verbreding van de Brusselse ring. Van een kilometerheffing voor personenwagens is echter geen sprake meer. Over het fileprobleem blijft men vaag. Er wordt wel melding gemaakt van systemen om verkeerslichten te beïnvloeden om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Ook wordt voortgewerkt aan de uitbouw van de binnenvaart. 
 
Inzake Cultuur gaat in het regeerakkoord eveneens veel aandacht naar nieuwe en te renoveren infrastructuur. De renovatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen moet deze legislatuur klaar zijn. De nieuwbouw voor het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) dat wordt opgetrokken op de plaats van het Hof van Beroep zou deze regeerperiode moeten starten. Voor de restauratie van de Gentse Opera en de Bourla in Antwerpen worden masterplannen opgesteld. De renovaties van het Kaaitheater in Brussel en van het Stuk in Leuven worden voortgezet. 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert de eerste oproep van het nieuwe scholenbouwprogramma Scholen van Vlaanderen. Voor het eerst zullen burgers hun eigen spaargeld kunnen investeren in deze schoolgebouwen. “We geven Vlamingen[…]

03/12/2021 | Ben WeytsScholen
Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

Houthulst krijgt een kmo-park van 7.200 m²

Houthulst krijgt een kmo-park van 7.200 m²

Meer artikels