Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen bouwt 78 kaaimuren

De komende jaren worden 78 kaaimuren gerealiseerd dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid. De voorbije vijf jaar zijn in Vlaanderen reeds 25 dergelijke projecten gerealiseerd. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in antwoord op zijn parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Met de cofinanciering wil Vlaanderen bedrijven helpen investeren om de 'modal shift' van wegtransport naar het ecologischer en veiliger vervoer op het water uit te bouwen.

Sinds februari 1998 kunnen bedrijven in Vlaanderen via een pps-constructie met het Vlaamse Gewest een kaaimuur bouwen. Op 28 april jongstleden werd de honderdste kaaimuur in Vlaanderen ingehuldigd. Het Vlaamse Gewest neemt 80% van de kosten voor zijn rekening. Het bedrijf betaalt de resterende 20% en verbindt zich ertoe om de kaaimuur minstens tien jaar te benutten.

'De bouw van een kaaimuur om binnenschepen te laden en te lossen is voor steeds meer bedrijven een logische stap naar duurzaam en toekomstgericht ondernemen. Zo'n project is echter vrij complex en de investering is heel duur voor een onderneming alleen. Willen we minder drukke en kapotgereden wegen, meer verkeersveiligheid en een schoner milieu, dan moeten we transport op het water blijven aanmoedigen. De cofinanciering door de Vlaamse overheid blijft daarom essentieel', aldus Bert Maertens.

Sinds de start van de pps-formule in 1998 werden 178 projecten goedgekeurd, waarvan er nu 100 afgewerkt zijn. 'De impact van deze kaaimuren is enorm. In totaal gaat het sinds 1998 over 8,6 miljoen vermeden vrachtwagenritten', zo becijferde Maertens.

Minister Weyts reserveerde dit jaar 4,4 miljoen ' voor de realisatie van bijkomende kaaimuren. Deze investeringen van de Vlaamse overheid blijken ook duurzaam. 'Van de honderd gerealiseerde kaaimuren worden er slechts vier niet meer gebruikt: twee bedrijven verkiezen toch een andere transportwijze en betalen de investeringen in de kaaimuur dan ook terug. Twee andere bedrijven stopten hun activiteiten', leert Bert Maertens uit het antwoord van minister Weyts.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Peter De Brabandere nieuwe directeur Zinkinfo Benelux

Peter De Brabandere nieuwe directeur Zinkinfo Benelux

ZinkInfo Benelux heeft sinds april een nieuwe algemeen directeur. Peter De Brabandere (55) volgt Bruno Dursin op die ruim tien jaar de organisatie leidde. Peter De Brabandere heeft heel wat ervaring opgebouwd binnen de werkgeverswereld in[…]

Vlabo herbestemt pastorie in Sint-Truiden tot woonproject

Vlabo herbestemt pastorie in Sint-Truiden tot woonproject

Ontwerpers gezocht voor individuele dans-cabine

Ontwerpers gezocht voor individuele dans-cabine

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen