Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Onlangs hebben Vlaamse scholen gemeld dat ze te weinig werkingsmiddelen hebben om hun energiefactuur te betalen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) beklemtoont daarom het belang van onderhouds- en energieprestatiecontracten (OEPC’s) om duurzaam te investeren in minder energieverbruik, betere luchtkwaliteit en meer comfort in de scholen. 

Die werkwijze passen heel wat overheden vandaag al toe om hun gebouwen energetisch aan te pakken. Het Vlaams relancebeleid voorziet daartoe momenteel 20 miljoen euro voor OEPC’s. Dat sluit aan bij de Europese aanbeveling om vooral structureel te investeren in energie-efficiëntie. Ook de onderwijsnetten kunnen op die manier de kwaliteit van schoolgebouwen duurzaam en op de lange termijn aanpakken. Vanwege de energiecrisis dringt daarom de noodzaak zich op om meer overheidsmiddelen voor OEPC-contracten vrij te maken.  
 
“Bouwbedrijven realiseren niet alleen meer een gebouw, maar zijn steeds vaker een partner over de hele levensduur heen. Zij nemen de rol op zich van energy service companies (esco’s) die de energie-efficiëntie en het onderhoud continu waarborgen. De esco’s zetten onder meer in op een mix van energiebesparende maatregelen en innovaties om de prestatie van het gebouw te optimaliseren en te garanderen. Onze bedrijven staan de scholen dan ook graag bij in hun vraag om het energieverbruik drastisch te verminderen”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.
 
Wat de vermelde 20 miljoen euro aan relancemiddelen betreft, kunnen overheden via het Vlaams Energiebedrijf (VEB) steun aanvragen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen in overheidsgebouwen. Die middelen dienen versterkt te worden om de Vlaamse scholen futureproof en tijdig fossielvrij te maken. 
 
Wanneer zij vandaag een aanvraag indienen voor een subsidie ter verbetering van hun schoolgebouwen, is er sprake van lange wachttijden tot wel meer dan tien jaar. Maar de huidige energiecrisis verhoogt de urgentie nog van structurele energetische ingrepen. 
OEPC’s zijn daarbij het instrument bij uitstek. Die werkwijze met gestandaardiseerde raamcontracten bieden volgens de VCB de zekerheid om duurzaam het energieverbruik te verlagen en de kwaliteit te verbeteren. 
 
Een esco voert eerst en vooral een energiescan uit om vervolgens de nodige energiebesparende maatregelen door te voeren. Daardoor is er niet alleen minder energieverbruik, maar wordt het gebouw ook klaargestoomd voor de toekomst met meer hernieuwbare energie, structureel onderhoud van o.a. de installaties met meer comfort en met een beter en gezonder binnenklimaat als gevolg. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de stad Gent eronder meteen ook een warmtenet aanleggen, het eerste onder het openbaar domein. De warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen naast het veld. Als het[…]

25/11/2022 | Projecten
Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

Meer artikels