Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs 2016

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) reikt op 17 november de tweejaarlijkse Planningsprijs uit tijdens de Werelddag van de Stedenbouw in Antwerpen. Met de Planningsprijs wil de VRP kwaliteitsvolle, innovatieve ruimtelijke projecten in de kijker zetten. De inzendingen kunnen studies, plannen, concepten, ontwerpen of gerealiseerde projecten zijn. De ingezonden projecten moeten duurzame ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling nastreven. De prijs bestaat sinds 2004 en wordt tweejaarlijks uitgereikt.

De prijs wordt toegekend aan één of meer laureaten die zich op één of meer criteria kunnen onderscheiden. De VRP biedt ook kleinschalige projecten met een innovatief karakter de mogelijkheid om de Planningsprijs te winnen. Met de Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs wil de VRP de aandacht vestigen op innovatieve en stimulerende initiatieven: studies, plannen en ontwerpen die het streven naar ruimtelijke kwaliteit en duurzame ruimtelijke ontwikkeling treffend illustreren. De initiatieven tonen een duidelijke vernieuwing in de planningspraktijk aan. De VRP wil deze interessante en innovatieve projecten kenbaar maken aan een groter publiek en op die manier initiatieven voor gelijkaardige, kwalitatief hoogstaande projecten stimuleren.

Steden of gemeenten die dit jaar een ruimtelijk of stedenbouwkundig project realiseerden of een sterk project in de steigers hebben staan, maken kans om deze prijs te winnen. Alle soorten projecten zijn welkom, gaande van pleinen, groene verbindingen en infrastructuurwerken tot masterplannen. Ook opdrachtnemers kunnen een dossier indienen, maar enkel mits een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever. Zonder dit attest kan de inzending niet bekroond worden.

Dossiers voor de eerste ronde dienen de VRP uiterlijk op 14 september te bereiken. Samen met het officiële inschrijvingsformulier dienen documenten en beeldmateriaal te worden meegestuurd die voldoende inzicht geven in het project. Daaronder een plan met situering van de (geplande) ingreep in zijn ruimere context; een plan van inplanting (gebouwen, openbaar domein, infrastructuur, '); maximum 10 foto's van de bestaande situatie en maximum 10 foto's van de nieuwe situatie (indien van toepassing). Het dossier wordt vergezeld van twee nota's van elk maximum drie A4-bladzijden met de beschrijving van het gevoerde proces (overlegmomenten, communicatie, participatie, '), het project en het ontwerp. De projecten moeten digitaal via WeTransfer worden worden gestuurd naar info@vrp.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het Grootste Bos van Vlaanderen

Het Grootste Bos van Vlaanderen

Bedrijven kunnen vanaf nu tot eind deze zomer intekenen voor de grootste boomplantactie die ooit in Vlaanderen werd gelanceerd. De actie ‘Het Grootste Bos van Vlaanderen’ mobiliseert vanaf september ook particulieren. De bedoeling is[…]

Europese zware industrie wordt klaargestoomd voor koolstofneutraliteit

Europese zware industrie wordt klaargestoomd voor koolstofneutraliteit

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

Meer artikels