Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering wijzigt energiebesluit

De Vlaamse regering wijzigt het energiebesluit. De wijziging omvat het invoeren van een E-peil eis voor alle niet-residentiële bestemmingen, voor vergunningen die worden aangevraagd vanaf 2017.

Daarnaast wordt een kader voorzien waarbij voor alle warmtenetprojecten de prestatie van het systeem van externe warmtelevering kan worden ingerekend in het E-peil en het aandeel hernieuwbare energie van de aangesloten nieuwbouwgebouwen.

Ten slotte zijn er nadere bepalingen en wijzigingen aan het energiebesluit om de erkenningsregeling voor verslaggevers aan te vullen en een kwaliteitskader voor thermische zonne-energiesystemen (zonneboilers) in te voeren.

Over dit wijzigingsbesluit wordt nog advies ingewonnen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNa). Het besluit wordt ook gemeld bij de Europese Commissie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tips & Tricks

Tips & Tricks

In een deze reeks, exclusief voor Bouwkroniek, geven we praktische en haalbare tips om de slaagkansen van je offertes gevoelig te verhogen.

23/10/2020 |
Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Nieuwe methode om verf te testen

Nieuwe methode om verf te testen