Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering werkt aan BRV

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege wil het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) lanceren als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Het BRV is de basis voor een dynamisch ruimtelijk ontwikkelingsbeleid op lange termijn. Bij de opmaak van het BRV wordt rekening gehouden met andere beleidsplannen die een ruimtelijke inslag hebben, zoals het mobiliteitsplan en het milieubeleidsplan.

Vandaag verloopt het planningstraject over in essentie twee sporen: gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (grup's) die de loutere uitvoering zijn van het RSV en strategische projecten die reeds de overgang (kunnen) vormen naar acties in het kader van het BRV. Alle reeds gestarte trajecten voor de totstandkoming van grup's in uitvoering van het RSV worden voortgezet. Ook provincies en gemeenten krijgen alle ruimte om processen in uitvoering van hun structuurplannen te starten of voort te zetten.

Zuinig ruimtegebruik

Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt meer gefocust op gebiedsgerichte initiatieven en/of projectmatige planprocessen. De loutere uitvoering van het RSV is niet de aanleiding om een planproces te starten, maar eerder een noodzaak. Realiseerbaarheid en positieve effecten zijn belangrijke criteria om nieuwe processen in gang te zetten. De ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup's) blijven, in afwachting van het BRV, een uitvoering van het RSV.

Het BRV gaat uit van een doordacht en zuinig ruimtegebruik dat de ruimtelijke organisatie van Vlaanderen versterkt en de leefbaarheid verbetert. Het geeft tevens aan hoe de waardevolle open ruimte maximaal gevrijwaard blijft, creëert mogelijkheden voor een kwalitatief woonaanbod en laat voldoende ruimte om te ondernemen. Multifunctioneel ruimtegebruik en het verweven van functies zijn hierbij essentieel, zonder echter de hoofdbestemming in het gedrang te brengen. Het BRV bouwt voort op de krachtlijnen van het RSV waarbij een aantal geactualiseerde invullingen en veranderingen worden voorzien.

Conferentie

Er komt een goede overgangsregeling van het RSV naar het systeem van beleidsplanning van het BRV. Samen met de goedkeuring van het BRV wordt een model voor beleidsplanning door provincies, steden en gemeenten voorgelegd. Provincies en gemeenten zullen voort kunnen werken in uitvoering van hun structuurplan of ook de overstap maken naar een beleidsplan.

Er komt alleszins een breed overleg bij het voort vormgeven van het BRV. Eind dit jaar voorziet minister Schauvliege een conferentie met de betrokken partners. Deze samenkomst dient als startpunt om een aantal gebiedsgerichte projecten te lanceren die gedurende een half jaar als proefprojecten zullen dienen om na te gaan hoe de principes van het Groenboek BRV gebiedsgericht en geïntegreerd toegepast kunnen worden. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen