Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering vindt geen bouwmeester

De Vlaamse regering verklaarde de contractuele functie van Vlaams bouwmeester bij het departement Kanselarij en Bestuur op 4 september 2015 vacant. Hiermee werd tevens de doorstart van de missie en de werking van het Team Vlaams Bouwmeester bevestigd.

Zes kandidaten hadden zich aangemeld. De procedure, die inhoudelijk begeleid werd door externe experts, leverde echter geen geschikte kandidaat op. Daarom werd beslist de selectieprocedure voor de functie van Vlaams bouwmeester af te sluiten. De selectieprocedure wordt nu geëvalueerd.

Vlaams minister-president Bourgeois zal begin 2016 een nieuwe oproep tot kandidaatstelling lanceren. Tot aan de aanstelling van een nieuwe Vlaamse bouwmeester blijft waarnemend Vlaams bouwmeester Stefan Devoldere in functie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

VVSG: regels maken bouwshift te complex en onbetaalbaar

VVSG: regels maken bouwshift te complex en onbetaalbaar

Als Vlaanderen tegen 2040 de bouwshift wil realiseren, dan zijn nog heel wat wijzigingen nodig aan de instrumenten waarin Vlaanderen wil voorzien. Wat nu voorligt, is enorm complex en zal voor heel wat werklast zorgen bij de gemeenten. Ook de[…]

Key West-project goed voor 524 appartementen aan kanaal Brussel

Key West-project goed voor 524 appartementen aan kanaal Brussel

Charter voor stortklaar beton

Charter voor stortklaar beton

Light+Building uitgesteld door Corona-virus

Light+Building uitgesteld door Corona-virus