Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering tekent samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar met Herita

Vlaamse regering tekent samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar met Herita

De Vlaamse regering keurde op vrijdag 3 april een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst goed met Herita, de Vlaamse erfgoedorganisatie. 'Hiermee willen we Herita laten uitgroeien tot dé onroerenderfgoedorganisatie in Vlaanderen die door ontsluiting van onroerend erfgoed bijdraagt tot een breed maatschappelijk draagvlak en die het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector stimuleert en steunt', meldt Vlaams minister-president bevoegd voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois.

Herita ontstond in 2012 uit de fusie van Erfgoed Vlaanderen, Open Monumentendag Vlaanderen en de sectororganisatie Forum voor Erfgoedverenigingen. Ze wil mensen informeren over en sensibiliseren voor erfgoed.

'We willen van iedere dag Open Monumentendag maken en daarom richten we met heel veel erfgoedpartners een Vlaams Netwerk van Open Monumenten op. Deze partners kunnen bij ons terecht voor expertise over publiekswerking en ontsluiting van monumenten, landschappen en archeologische sites. Daarin zit immers de sleutel voor een sterker engagement bij een breed publiek: de deuren van meer monumenten moeten vaker open', meent Kristl Strubbe, algemeen directeur van Herita vzw.

De samenwerkingsovereenkomst heeft als doel wederzijdse langetermijnengagementen tussen de Vlaamse regering en Herita te bepalen met het oog op een duidelijke positionering en taakstelling in het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid. 'Herita heeft een belangrijke en onmisbare taak inzake de ontsluiting van erfgoed, met de Britse National Trust als inspiratie', oppert Geert Bourgeois.

Tijdens het eerste weekend van april lanceerde Herita een nieuw familieparcours in Kasteel Beauvoorde in Veurne (foto), dat op zaterdagnamiddag 4 april werd gelanceerd met een groot openingsfeest in en rond het kasteel. 'Dit is een mooi voorbeeld van waar Herita voor staat: beleving brengen in een monument en hiermee op een aantrekkelijke manier kinderen en hun familie aanspreken. De ontwerpen van Emma Thyssen brengen speelse figuurtjes tot leven op basis van de verhaallijnen van het kasteel', deelt Kristl Strubbe mee. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse