Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering moet meer investeren

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse regering moet meer investeren

De investeringsuitgaven van de Vlaamse regering moeten sneller stijgen dan de andere uitgaven, meent de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Hoewel de Vlaamse regering haar begroting 2018 voor het eerst sinds jaren in een gunstig economisch klimaat kan opmaken, blijven de sociaal-economische uitdagingen volgens de SERV groot. Een sterke investeringsimpuls blijft nodig.

De SERV steunt de Vlaamse regering om in de geplande dialoog met de Europese Commissie naar oplossingen te zoeken om strategische investeringen over verschillende jaren in de begroting te verwerken. De SERV is het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties.

“Nu de economische groeiverwachtingen voor 2017 en 2018 gunstig zijn, komt er meer ademruimte voor de Vlaamse begroting. Toch blijven groeibevorderende initiatieven belangrijk voor onze Vlaamse economie. Voorts pleiten de sociale partners ervoor om heel voorzichtig te zijn met het aangaan van nieuwe schulden. Dat kan enkel voor strategische investeringen”, zegt Ann Vermorgen, voorzitter van de SERV.

Structureel evenwicht

Voor de Vlaamse sociale partners blijft een structureel evenwicht de basis voor de houdbaarheid van de Vlaamse overheidsfinanciën. Dat betekent dat de evolutie van de Vlaamse overheidsuitgaven niet hoger mag zijn dan de evolutie van de Vlaamse ontvangsten. De sociale partners hechten een groot belang aan een verantwoord begrotingsbeleid zowel langs ontvangsten- als uitgavenzijde.

Investeringsuitgaven

Volgens de SERV moeten de investeringsuitgaven systematisch sneller stijgen dan de niet-investeringsuitgaven. Hierdoor neemt het aandeel van de investeringen in de totale begroting toe.

De SERV pleit daarbij voor een ruime definitie van investeringsuitgaven. Het gaat niet enkel om eigen investeringen van de Vlaamse overheid, maar ook om Vlaamse steun aan bedrijven, financiële instellingen en gezinnen, investeringssteun van gemeenten en uitgaven voor het onderhoud van wegen en waterwerken. Samen vertegenwoordigen deze investeringen vandaag 9,5% van de Vlaamse uitgaven.

Daarnaast kan bij de huidige conjunctuur- en ontvangstenprognoses, ook de reële groei van de niet-investeringsuitgaven positief blijven zodat ook hier nieuwe beleidsinitiatieven mogelijk blijven.

Strategische investeringen

De SERV ondersteunt de Vlaamse regering om in de geplande dialoog met de Europese Commissie oplossingen te zoeken voor de verwerking van strategische investeringen in de begroting. Het is voor de SERV aangewezen dat er tegen de opmaak van de begroting 2019 hierover duidelijkheid is.

Bijkomende schuld

Ook met gunstige economische vooruitzichten vraagt de SERV heel voorzichtig om te gaan met het maken van nieuwe schulden. Dat kan voor de SERV enkel voor bijkomende strategische investeringen.

Begrotingsopmaak 2018

Met de informatie waarover de raad op dit ogenblik beschikt (inclusief de begrotingsverwachtingen), raamt de SERV dat de Vlaamse begroting 2018 bij ongewijzigd beleid een structureel evenwicht zal bereiken.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaanderen betaalt facturen sneller

Vlaanderen betaalt facturen sneller

Goed nieuws voor wie werkt voor en levert aan de  Vlaamse Gemeenschap. “In 2019 betaalde de Vlaamse Gemeenschap 86% van de 157.452 niet-betwiste facturen tijdig. De tijdige betalingen zitten in stijgende lijn, voornamelijk dankzij de[…]

105 miljoen voor Vlaamse scholen

105 miljoen voor Vlaamse scholen

140.900 vacatures in het derde kwartaal van 2019

140.900 vacatures in het derde kwartaal van 2019

Omgevingsvergunning wordt geëvalueerd en vereenvoudigd

Omgevingsvergunning wordt geëvalueerd en vereenvoudigd

Meer artikels