Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering keurt Huurdecreet goed

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse regering keurt Huurdecreet goed

© zimmytws - stock.adobe.com

De Vlaamse regering heeft het Vlaamse Huurdecreet definitief goedgekeurd na het advies van de Raad van State. “Het is een evenwichtig decreet met rechten én plichten voor zowel de huurder als de verhuurder”, aldus Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).

Het ontwerpdecreet regelt de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder en komt in de plaats van het complexe federale huurrecht, dat door de zesde staatshervorming werd overgeheveld naar de gewesten. Behalve een aantal algemene doelstellingen, zoals het creëren van één helder, stabiel en evenwichtig wettelijk kader, het bevorderen van de woonzekerheid voor de huurder, het garanderen van een behoorlijk rendement voor de verhuurder en het waarborgen van de woningkwaliteit wordt in het Vlaamse Huurdecreet ook versterkt ingezet op het bevorderen van de toegang tot de private huurmarkt en het bewaken van de transparantie en kenbaarheid van het huurdecreet.

Voorts regelt het Vlaamse Huurdecreet ook de huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting en werd het aangepast aan nieuwe samenlevingsvormen. Hiervoor werden een aantal bepalingen voor mede-huur opgenomen (regelingen in geval van beëindigen huwelijk/wettelijk samenwonen, een nieuwe samenwonende partner, samenwonen met vrienden, … ).

Verhuurders

De maximale huurwaarborg wordt verhoogd van twee naar drie maanden huur en de huurprijsbepaling door de verhuurder blijft vrij. Tijdens de huurovereenkomst kan de huurprijs enkel geïndexeerd worden, behalve wanneer energiebesparende investeringen werden uitgevoerd. Zo worden verhuurders gestimuleerd om woningen energiezuiniger te maken. De opzeggingsmogelijkheid met het oog op renovatie wordt versoepeld. Ingeval van nietigverklaring van de huurovereenkomst omdat de woning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen, kan toch een bezettingsvergoeding worden opgelegd door de rechter. De gebruikskosten, zoals de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de lift of het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, zijn ten laste van de huurder en de huurder is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstellingen aan de woning van schade ontstaan door eigen fout. De huurder is aansprakelijk voor brand- én waterschade en wordt verplicht om hiervoor een verzekering te sluiten. In de toekomst zullen behalve huurdersorganisaties ook verhuurdersorganisaties erkend en financieel ondersteund worden.

Huurders

“Door de maximale huurwaarborg op te trekken tot drie maanden zullen private huurders sneller geneigd zijn te verhuren aan inkomenszwakkere huurders en verhoogt het aanbod van private huurwoningen op de markt”, meent Liesbeth Homans. Daartegenover staat dat er een renteloze, anonieme huurwaarborglening komt, naast de bestaande OCMW-waarborgregeling. De huurwaarborg kan enkel betaald worden door deze te storten op een geblokkeerde rekening of door middel van een bankwaarborg. Een huurwaarborg betalen in cash is niet toegestaan. Om de woonzekerheid voor de huurders te bevorderen, blijft de huurovereenkomst van negen jaar de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven mogelijk, maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder. Bij het sluiten van de huurovereenkomst wordt een plaatsbeschrijving uitgevoerd. Op het einde van het huurcontract kan dat indien één van de partijen daarom verzoekt. De woning moet voldoen aan de kwaliteitsnormen. Indien dit niet het geval is, kan de huurovereenkomst nietig verklaard worden en kan de huurder terugbetaling vragen van de huurgelden. Bij een dreigende uithuiszetting wordt het OCMW sneller op de hoogte gebracht.

Huurwaarborglening

“De huurwaarborglening is een anonieme en renteloze lening voor huurders en een instrument dat hen toelaat een huurovereenkomst te sluiten met een private verhuurder en dus hun toegang tot de private huurmarkt bevordert. Er zijn huurders die het moeilijk hebben om twee maanden waarborg ineens te betalen, maar vandaag bestaat er geen renteloze huurwaarborglening. Wij gaan die lening invoeren”, aldus Liesbeth Homans.  De lening zal op een eenvoudige manier kunnen aangevraagd worden bij het Vlaams Woningfonds, indien de aanvrager voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo mag de aanvrager geen onroerende goederen bezitten en moet hij voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor de bescheiden huur. De terugbetalingstermijn wordt vastgelegd op 24 maanden en is met 6 maand verlengbaar.

Evenwichtig kader

“Met dit Vlaamse Huurdecreet wordt een evenwichtig kader gecreëerd waarbij het zowel voor de verhuurder interessant is en blijft om te verhuren als voor de huurder mogelijkheden biedt om betaalbaar, kwaliteitsvol en met woonzekerheid te huren. Bovendien worden nu eindelijk een aantal zaken geregeld die in de federale wetgeving ontbraken, zoals de regelingen voor medehuur en studentenhuisvesting”, besluit minister Homans.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

182.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning

182.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning

Uit een vraag van parlementslid Maxim Veys aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele blijkt dat de sociale huisvestingsmaatschappijen slechts een beperkt deel van hun middelen gebruiken voor de bouw en renovatie van sociale woningen.[…]

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Eén op de vijf verkoopovereenkomsten digitaal ondertekend

Eén op de vijf verkoopovereenkomsten digitaal ondertekend

Meer artikels