Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering bouwt stookolieketels af

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse regering bouwt stookolieketels af

Vanaf 2021 mag een bestaande stookolieketel niet meer vervangen worden als er een aardgasnet in de straat ligt. De Vlaamse regering voerde vorig jaar al een verbod in op de verkoop van stookolieketels. Na protest van brandstofhandelaars en eigenaars van een mazouttank werd dat weer ingetrokken. Nu wordt een nieuwe poging gedaan om het aantal stookolieketels af te bouwen.

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is te lezen dat een bestaande stookolieketel vanaf 2021 niet meer vervangen mag worden als er een aardgasnet in de straat ligt. Nieuwe grote verkavelingen en grote appartementsgebouwen kunnen vanaf datzelfde jaar geen aansluiting op het aardgasnet meer krijgen, tenzij voor collectieve verwarming via warmekrachtkoppeling of in combinatie met hernieuwbare energie als hoofdverwarming.
 
Een verplichte energetische renovatie staat niet in het regeerakkoord. Er is enkel sprake van een versoepeling van de voorwaarden voor een energielening om niet-energiezuinige woningen binnen de vijf jaar na de verkoop energetisch te laten renoveren. Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie zal het minimale aandeel hernieuwbare energie worden verhoogd, maar wat dat precies inhoudt wordt niet duidelijk gespecifieerd in het regeerakkoord.
 
Tegen 2030 wordt de productie van wind- en zonne-energie verhoogd tot respectievelijk 2,5 GW en 6,7 GW. De Europese Commissie vraagt België om tegen dat jaar 25% van de energie met hernieuwbare bronnen op te wekken. Dat zal vanaf 2025 zonder groenestroomcertificaten moeten gebeuren. De komende jaren wordt de steun al geleidelijk gereduceerd. De terugdraaiende teller voor kleinschalige zonne-energie wordt afgeschaft in 2021. Vanaf 2030 moet de helft van alle nieuwe personenwagens emissievrij zijn. Er komen meer investeringen in fietsinfrastructuur. Vervoersmaatschappij De Lijn mag voortaan enkel nog zero-emissiebussen kopen.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven geeft meer steun voor energiebesparende maatregelen

Leuven geeft meer steun voor energiebesparende maatregelen

De stad Leuven wil uiterlijk tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Vermits woningen en gebouwen verantwoordelijk zijn voor 60% van de CO2-uitstoot in de stad, wil het stadsbestuur de steun voor inwoners die energiebesparende maatregelen nemen[…]

20/01/2020 | MilieuIsolatie
Installatie voltooid van funderingen voor offshore windpark

Installatie voltooid van funderingen voor offshore windpark

2,2 miljoen gezinnen krijgen groene stroom uit de Noordzee

2,2 miljoen gezinnen krijgen groene stroom uit de Noordzee

Jan De Nul bestelt nieuw kraanschip

Jan De Nul bestelt nieuw kraanschip

Meer artikels