Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering blijft volop investeren

De Vlaamse regering heeft vorige vrijdag een akkoord bereikt over de begrotingsaanpassing voor het jaar 2016. Het tekort wordt beperkt tot 172 miljoen ', zoals vooropgesteld in de begrotingsopmaak voor dit jaar. Hiermee zit de Vlaamse regering op koers naar een begroting in evenwicht in 2017. Er zijn ook nieuwe investeringen op komst.

In de begrotingsopmaak was al beslist dat Vlaanderen dit jaar 400 miljoen ' zou investeren in infrastructuur, mobiliteit, scholenbouw, welzijn en onderzoek & ontwikkeling. Daarnaast heeft de Vlaamse regering vrijdag ook groen licht gegeven voor een aantal nieuwe investeringen in de komende jaren.

Een greep uit de geplande investeringsprojecten:

200 miljoen ' extra voor sociale woningbouw;

160 miljoen ' bijkomende schoolbouwprojecten voor Scholen van Morgen, dankzij de verlaging van de btw op scholenbouw van 21 naar 6%;

30 miljoen ' voor capaciteitsprojecten voor scholen op het grondgebied van de stad Antwerpen;

32 miljoen ' extra investeringen in scholenbouw gedurende de volgende drie jaren;

Een intelligent financieringssysteem voor woonzorgcentra;

23 miljoen ' (11,5 miljoen door de Europese Commissie, 9,5 miljoen cofinanciering door de privésector, 2 miljoen door de Vlaamse overheid) in de binnenscheepvaart voor de realisatie van het project Watertruck+ (modulair systeem van duwboten en kleine duwbakken);

56 miljoen ' voor het aantrekkelijker maken van het Albertkanaal door de verhoging van zeven bruggen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata