Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering biedt steun

Gerelateerde onderwerpen :

Vlaamse regering biedt steun

1.200 extra gezinnen worden aangesloten op Roeselaars warmtenet

Roeselare vervult al bijna dertig jaar een pioniersrol inzake warmtenetten in Vlaanderen. Op maandag 26 januari werd een grootschalige uitbreiding voorgesteld in het (via het warmtenet verwarmde) stedelijk zwembad Spillebad. Door de voorziene uitbreiding tussen 2016 en 2026 kunnen 1.200 gezinnen worden aangesloten op het 30 km lange warmtenet, dat 12 km langer wordt dan vandaag. Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom, die warmtenetten als een belangrijk onderdeel beschouwt in de energiemix van morgen, was erbij toen de samenwerkingsovereenkomst met een aantal nieuwe projectpartners werd ondertekend.

Sinds 1986 is in Roeselare reeds een warmtenet in gebruik dat wordt gevoed met warmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval bij de afvalintercommunale Mirom. Dankzij dit netwerk gaat de restwarmte die vrijkomt in de verbrandingsoven niet verloren, maar wordt ze benut om openbare gebouwen of privéwoningen te verwarmen. De samenwerking tussen de stad, Mirom en distributienetbeheerder Eandis maakt een nieuwe vertakking door het centrum en naar 1.200 woningen mogelijk. Het betreft drie uitbreidingsprojecten: twee van Mirom en één van Eandis. De intensieve samenwerking met diverse partners uit de publieke en de private sector maakt dit project uniek voor Vlaanderen. Ook de integratie van het warmtenet in nieuwe verkavelingen en de uitbreiding in bestaand bebouwd gebied zijn behoorlijk uitzonderlijk.

De Vlaamse regering lanceerde begin december vorig jaar via een tweede call een oproep om projecten voor groene warmte in te dienen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Een budget van meer dan 8 miljoen ' werd vrijgemaakt om deze projecten te steunen. Via de vorige call groene warmte in februari verleden jaar ontving het Roeselaarse warmtenet al 120.000 ' en ook voor de nieuwe call heeft het warmtenet een project ingediend. 'Ik herhaal dan ook aan alle anderen mijn oproep om tot 4 februari projecten in te dienen voor groene warmte', verklaarde minister Turtelboom.

Er is immers een groot onbenut potentieel van groene warmte en nog veel restwarmte gaat ongebruikt verloren, terwijl het overgrote deel van de energievraag niet uit elektriciteit maar uit warmte bestaat. In het Vlaamse Gewest dient ongeveer 55% van het totale bruto finale energieverbruik voor verwarming en koeling tegenover 22% voor elektriciteit. Een doorsnee gezin verbruikt ongeveer 3.500 kWh elektriciteit en 20.000 kWh warmte.

'De installatie van warmtenetten en andere duurzame groene technologieën is een prioriteit voor de Vlaamse regering. Groene warmte laat toe om onze doelstelling inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie op een goedkope manier te halen. Daarom wil ik het potentieel ten volle benutten. Roeselare kan als pionier zijn kennis en ervaring delen met andere Vlaamse steden en gemeenten', opperde de minister.

Hoewel de technologie van warmtenetten al een tijdje bestaat, hinkt België achterop tegenover de buurlanden. In opdracht van het VEA brengt de Vito de bestaande warmtenetten in kaart; binnen enkele maanden moet een kaart voor heel Vlaanderen beschikbaar zijn. Op basis van de reeds beschikbare informatie zien we de aanwezigheid van warmtenetten in Diksmuide, Harelbeke, Torhout, Gistel, Middelkerke, Knokke-Heist, Brugge, Gent, Beveren-Waaslandhaven, Houthalen en Roeselare.

'De Vlaamse regering zal inzetten op een versterking van het investeringsklimaat voor zowel wkk als warmtenetten', benadrukte minister Turtelboom. Net zoals het groenestroomcertificatensysteem zal het warmtekrachtcertificatensysteem in overleg met de belanghebbenden worden bijgestuurd met het oog op een vereenvoudiging. In uitvoering van de richtlijn energie-efficiëntie zal tegen 31 december een uitgebreide beoordeling van het potentieel voor efficiënte stadsverwarming en -koeling worden gefinaliseerd. Een routekaart wordt uitgewerkt om de uitbouw van openbare en private warmtenetten aan te moedigen en tot een Vlaams reguleringskader voor warmtenetten, warmtediensten en warmtemarkten te komen. Eventuele barrières bij de uitbouw van al dan niet technologische warmtenetten worden in de mate van het mogelijke weggewerkt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Fluxys, ArcelorMittal Belgium en North Sea Port starten een haalbaarheidsstudie voor het project Ghent Carbon Hub, een opslag- en vloeibaarmakingshub voor CO2 met open toegang in het Gentse deel van North Sea Port. Naast het gebruik van[…]

25/08/2022 | ProjectenInfrastructuur
Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Meer artikels