Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering bekijkt toekomst van Ring rond Brussel

Gerelateerde onderwerpen :

,
Vlaamse regering bekijkt toekomst van Ring rond Brussel

De Vlaamse regering buigt zich over de toekomst van de Ring rond Brussel. De herinrichting van de noordelijke Ring sluit aan op eerdere investeringsprojecten van Vlaanderen. De Vlaamse regering rekent nu op een verdere constructieve samenwerking met het Brusselse Gewest.

Concreet zal de Ring rond Brussel in de zone Zaventem een parallelstructuur krijgen, waar het doorgaande verkeer gescheiden wordt van het lokale verkeer. In de zone Wemmel, waar de Ring minder ruimte inneemt, wordt de doorstroming geoptimaliseerd en worden op- en afritten aangepakt om het sluipverkeer uit de woonkernen te halen. 
 
Op basis van het ontwerp wordt een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt door De Werkvennootschap. Dankzij dit project komt er 88 ha ruimte vrij en worden meer dan 60 ecologische verbindingen langs, over en onder de R0 gerealiseerd. Acht ingekokerde waterlopen worden opnieuw opengelegd. Daarnaast worden een heel aantal herbestemmingen voorgesteld om het openruimtenetwerk in en rond de R0 te versterken. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

195 rioleringsprojecten worden versneld gestart

195 rioleringsprojecten worden versneld gestart

Vlaanderen maakt 121 miljoen euro vrij om 195 lokale rioleringsprojecten versneld uit te voeren. Deze projecten vertegenwoordigen samen een totale kostprijs van 286 miljoen euro, of een rioleringskost van 162 miljoen euro. Vlaanderen draagt 75[…]

Nieuwe fietssnelweg verbindt Leuven met Brussel

Nieuwe fietssnelweg verbindt Leuven met Brussel

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Meer artikels