Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse overheid zet Nieuwe Sluis Zeebrugge weer op koers

Vlaamse overheid zet Nieuwe Sluis Zeebrugge weer op koers

© 1200

Na de eerder aangekondigde vertraging voert de Vlaamse overheid maatregelen in om het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge weer op koers te krijgen. Er werd een taskforce opgericht, de planning werd in samenspraak met alle betrokkenen herbekeken en er worden twaalf extra profielen aangetrokken om de projectwerking te verstevigen. Eind deze maand komen er infomomenten voor de omwonenden.

“Het project zit nu in een bijzonder complexe maar cruciale fase. Het projectteam onderzoekt de verschillende mogelijke manieren om de sluis en de nieuwe weg in te passen in de omgeving, waarbij de leefbaarheid van het gebied van groot belang blijft. Vooraleer deze puzzel kan gelegd, moeten eerst de verschillende puzzelstukken onderzocht worden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken Lydia Peeters.


Dat blijkt erg tijdsintensief, intensiever dan de studiebureau’s en de overheidsadministraties hadden ingeschat. Daarom werd na overleg tussen de studiebureaus, de administraties, de Vlaamse regering, het havenbedrijf MBZ en de stad Brugge de planning aangepast. Om het projectteam te versterken, zullen binnen de administratie ook zeven extra mensen met specifieke kennis en vaardigheden worden aangeworven.

Nieuwe planning

Volgens de nieuwe planning volgt er in de zomer van dit jaar duidelijkheid over de keuze van het inrichtingsalternatief. De locatie Visart ligt immers al vast, maar het inrichtingsalternatief bepaalt waar de sluis en de verbindingsweg Nx precies gebouwd worden en hoe dat eruit zal zien.


Hierover zal in de zomerperiode ook een infomoment georganiseerd worden voor de omgeving. Daarna werkt het projectteam dit inrichtingsalternatief verder uit tot een ontwerp projectbesluit. Het streefdoel is om dit nog vóór het einde van deze legislatuur voor te leggen aan de Vlaamse regering.


Om de voortgang van deze planning verder op te volgen en de nodige beslissingen te kunnen nemen, werd een nieuwe taskforce opgericht waarin onder meer de Vlaamse regering, de stad Brugge en het havenbedrijf MBZ vertegenwoordigd zijn.
 Deze taskforce kwam eind januari een eerste keer samen. Naast de zeven extra mensen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal ook het havenbedrijf MBZ vijf extra voltijdse werknemers aantrekken om de bouw van de nieuwe sluis mogelijk te maken.

Duidelijkheid

“Dat het inrichtingsalternatief in de loop van dit jaar nog bekend wordt, is goed nieuws voor de Zeebruggenaren. Ik heb vaak te horen gekregen dat ze willen weten waar ze aan toe zijn. Met het inrichtingsalternatief wordt dat duidelijk: dan weet men hoe het project zal worden ingepast in de omgeving. Daarnaast zal dan ook blijken hoe de leefbaarheid in Zeebrugge wordt gegarandeerd tijdens en na de werken. Vanuit mijn rol in de taskforce zal ik ook de verdere uitwerking nauwgezet opvolgen”, verklaart Dirk De fauw, de burgemeester van Brugge.


“Ook voor de haven en voor de bedrijven in onze haven is deze nieuwe aanpak een positief signaal. Want de nieuwe zeesluis is van groot belang. Niet alleen voor ons, maar ook voor de omwonenden en bedrijven uit de buurt. De gemaakte afspraken zijn een stap in de goede richting, en dat stemt ons voorzichtig positief. Het zal er nu op aankomen met zijn allen samen te werken om de vooropgestelde doelen te bereiken”, besluit Tom Hautekiet, CEO van MBZ.


Met het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers: een tweede toegang tot de achterhaven, een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert en een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen. Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie.


 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Meer artikels