Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse overheid en bouwsector partners in duurzame bemaling

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse overheid en bouwsector partners in duurzame bemaling

De Vlaamse overheid en de bouwsector gaan een partnerschap aan om de vereisten voor het oppompen van grondwater op bouwplaatsen beter bekend te maken bij alle partners in het bouwproces.
Bij een bemaling wordt de grondwaterstand tijdelijk of permanent verlaagd. Optimale bemaling wordt het best reeds in de ontwerp- en studiefase bepaald. Ook is overleg cruciaal van bij de vergunningsfase tussen opdrachtgevers en lokale besturen om de mogelijkheden, voorzien in de bemalingscascade, voor bemalingswater tijdig voor te bereiden.

In 2021 hebben het Vlaamse Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Beroepsvereniging Bronbemalingsbedrijven (BVBB) een pilootproject gestart met als doel de naleving van de bestaande wettelijke regels te bevorderen (‘Compliance Promotion’ of nalevingsbevordering).

De basis ervan werd gelegd in een reeks voorafgaandelijke overlegrondes met architecten, studiebureaus, aannemers, bouwbedrijven, maar ook met vergunningverleners en verzekeraars om beter inzicht te krijgen in de knelpunten en nodige bijkomende tools. Het resultaat is een actieplan om infosessies en opleidingen te organiseren voor alle betrokkenen in het bouwproces, om richtlijnen verder te verduidelijken, goede voorbeelden onder de aandacht te brengen, checklists op te stellen en nieuwe tools te ontwikkelen.

“Dit pilootproject is een verlengstuk van de gedragscode voor erkende boorbedrijven van de Confederatie Bouw. Nu zetten zij samen met alle betrokken partners in het bouwproces nog sterker in op goede praktijken bij bemalingen, duidelijke richtlijnen conform de regelgeving en de nood aan  continue opleidingen. Tegelijk zorgt dit ook voor het creëren van een gelijk speelveld voor alle bouwbedrijven”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Handhaving

Controle van bemalingen is voornamelijk een lokale handhavingsbevoegdheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om controles van de vergunning of melding van de bemaling, het correcte gebruik van de debietmeter, het onttrokken volume, ... De controle op de erkenning van de boorbedrijven en inspecties van zeer grote bemalingen of bemalingen in de buurt van een Speciale Beschermingszone zijn een gewestelijke bevoegdheid.

“Naast harde handhaving met controle en inspecties, wordt er vanuit Europa al langer ingezet op een meer preventieve weg: burgers en bedrijven stimuleren om de vereisten in de wetgeving op te volgen. Daarbij wordt nagegaan of de regelgeving goed begrijpbaar of te complex is, of er bijkomende technische richtlijnen nodig zijn, of digitale tools kunnen helpen, enz. Met dit nieuwe pilootproject en met een samenwerking tussen de overheid en de bouwsector testen we die preventieve weg nu ook uit in Vlaanderen”, zegt Peter Cabus, secretaris-generaal van het Departement Omgeving.

"De lente en het mooie weer staan voor de deur. Het drukt ons nog eens met de neus op de feiten dat we in Vlaanderen zuinig moeten omspringen met ons beschikbare water. Door de handen in elkaar te slaan met de bouwsector zoeken we naar oplossingen voor veel voorkomende juridische, technische en organisatorische problemen bij bemalingen op bouwwerven. De bescherming van onze omgeving krijgt daarbij absolute prioriteit. Handhaving blijft ook hier het sluitstuk van ons beleid. Wanneer inbreuken worden vastgesteld, zal er worden opgetreden", besluit Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Asbestattest verplicht vanaf 23 november

Asbestattest verplicht vanaf 23 november

De datum voor de invoering van het asbestattest is gekend. Vanaf 23 november 2022 moet er bij elke overdracht van een pand dat vóór 2001 werd gebouwd, een asbestattest overhandigd worden aan de koper. Volgens OVAM zouden in[…]

28/04/2022 | AsbestVlaamse Regering
Informatie bij overstromingen of droogte

Informatie bij overstromingen of droogte

Lokeren en Moerbeke onderzoeken fusie

Lokeren en Moerbeke onderzoeken fusie

Vlaamse regering bereikt akkoord over bouwshift

Vlaamse regering bereikt akkoord over bouwshift

Meer artikels