Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse ministers leggen eed af

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse ministers leggen eed af

De ministers van de nieuwe Vlaamse regering hebben woensdagnamiddag de eed afgelegd in het parlement. De N-VA levert de voorzitter van het Vlaams Parlement en vier ministers. CD&V krijgt drie ministerposten, Open Vld twee. Jan Jambon (N-VA) wordt minister-president en neemt er ook nog de bevoegdheden Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, ICT en Cultuur bij.

Jambon werd na de eedaflegging in het Vlaamse parlement ingezworen door de koning. Vrijdag volgt een parlementair debat en moet het parlement zijn vertrouwen geven aan de nieuwe regering. Ditmaal gaan ze dat moeten doen zonder de begrotingscijfers te kennen want die zijn nog niet klaar. De parlementsleden gaan dus debatteren en vervolgens stemmen over een beleid waarvan ze niet weten of het budgettair haalbaar is.
 
Matthias Diependaele (N-VA) treedt voor het eerst aan als minister en krijgt de belangrijke posten Wonen, Financiën, Begroting en Onroerend Erfgoed. Hij zal het afschaffen van de woonbonus en de verlaging van de registratierechten in goede banen moeten leiden. Hij moet ook waken over de inkomsten en uitgaven van Vlaanderen. Sinds 2013 is hij fractieleider in het Vlaams Parlement. Hij is schepen in Zottegem en zou normaal burgemeester worden in 2021.
 
Lydia Peeters (Open Vld) die in de vorige Vlaamse regering kortstondig Bart Tommelein na diens vertrek opvolgde als minister van Energie, Financiën en Begroting, keert terug als Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Lydia Peeters die sinds 2001 burgemeester is in Dilsen-Stokkem liet zich in het verleden als parlementslid vooral opmerken door tussenkomsten in dossiers over de betonstop en de boskaart waarbj ze het opnam voor mensen die vreesden dat ze hun bouwgrond zouden verliezen. Haar doelwit was doorgaans Joke Schauvliege (CD&V) die in de vorige regering minister van Omgeving was. Schauvliege keert niet terug als minister en wordt gewoon parlementslid. Ook Liesbeth Homans verdwijnt uit de Vlaamse regering: zij wordt parlementsvoorzitter.
 
Zuhal Demir (N-VA) krijgt een enorme portefeuille en wordt minister van Omgeving (Milieu, Natuur en Ruimtelijke Ordening). Ze krijgt er ook Justitie, Energie en Toerisme bij. Ze zal onder meer de bouwshift tot een goed einde moeten brengen. Zuhal Demir komt van het federale niveau waar ze als staatssecretaris verantwoordelijk was voor onder meer Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid.
 
Hilde Crevits (CD&V) verlaat Onderwijs en krijgt de belangrijke departementen Werk, Economie, Innovatie, Sociale Economie en Landbouw onder haar hoede. Crevits draait al een hele tijd mee en was sinds 2007 onafgebroken Vlaams minister. Van 2007 tot 2014 was ze minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Energie en Leefmilieu. In die periode bouwde ze een stevige reputatie op als vakminister.
 
Ben Weyts (N-VA) ruilt zijn bevoegdheid van Openbare Werken voor Onderwijs. Hij behoudt Dierenwelzijn, is verantwoordelijk voor de Vlaamse Rand en krijgt er ook Sport bij.
 
Uittredend partijvoorzitter Wouter Beke (CD&V) neemt ontslag uit de federale regering waar hij als vervanger van Kris Peeters slechts zeer kort deel van uitmaakte en neemt de post Welzijn en Armoedebestrijding in handen. 
 
Benjamin Dalle (CD&V) is de decretaal verplichte Brusselaar in de Vlaamse regering en krijgt behalve zeggenschap over de Brusselse instellingen ook de posten Media en Jeugd. Dalle is  het hoofd van de studiedienst van de partij, voormalig adviseur van verschillende ministers en gedurende een paar jaar adjunct-kabinetschef van Koen Geens. 
 
Bart Somers (Open Vld) laat het burgemeesterschap in Mechelen vallen  en wordt als minister bevoegd voor Binnenlands bestuur en Samenleven (Integratie, Inburgering en Gelijke Kansen). Het Vlaamse niveau is Somers niet onbekend: van 2003 tot 2004 was hij Vlaams minister-president. 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Het economische herstel neemt een veelbelovende start in Vlaanderen. Dat blijkt uit alle prognoses van de afgelopen maanden. Maar zonder bijsturingen zwelt het Vlaamse begrotingstekort in 2024 aan tot 3 miljard €, zo berekende de Sociaal[…]

13/07/2021 | SERVoverheid
Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

'Vlaamse overheid moet meer investeren in innovatieve aankopen'

'Vlaamse overheid moet meer investeren in innovatieve aankopen'

Woningpas breidt uit met gebruiksvriendelijke digitale kluis

Woningpas breidt uit met gebruiksvriendelijke digitale kluis

Meer artikels