Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse havens breken opnieuw alle records

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse havens breken opnieuw alle records

Foto Guido Coolens - Fotonr. 060898-717

© Foto Guido Coolens

Recent werd het jaaroverzicht van de Vlaamse havens voorgesteld, waaruit meteen duidelijk werd dat in 2017 opnieuw alle records werden gebroken. “De ‘Flanders Port Area’ behandelde vorig jaar liefst 295 miljoen ton goederen, dat is nog meer dan in het vorige recordjaar 2016. Bovendien hebben de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge zeer positieve vooruitzichten. Er wordt hard gewerkt om de toekomst van onze havens voor te bereiden”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

“In Antwerpen heeft de zoektocht naar extra containercapaciteit een doorstart gekregen. De Antwerpse haven groeit immers aan een hoog tempo. De overslag gaat al vijf jaar in stijgende lijn en de groei versnelt. Alle prognoses voorspellen bovendien dat de groei zal aanhouden. De zoektocht naar de noodzakelijke extra containercapaciteit zat tot voor kort in het slop, maar heeft nu opnieuw hoopvolle perspectieven. Het conflictmodel is ingeruild voor een samenwerkingsmodel. De geesten rijpen en verschillende belangrijke betrokken partijen groeien stilaan naar elkaar toe”, zegt Weyts.

“Ook in Zeebrugge wordt de toekomst volop voorbereid. Er wordt al zowat tien jaar over gesproken, maar nu is er eindelijk een ontwerp van voorkeursbesluit voor een compleet nieuwe sluis, die dienst zal doen als tweede toegang tot de achterhaven. De antieke Visartsluis uit 1907 zou plaats maken voor een grote en moderne sluis, die de grote ‘Car Carriers’ vlot toegang zal geven tot de grootste autohaven ter wereld. Zo kan de haven van Zeebrugge voort groeien en komt er uitzicht op heel wat extra tewerkstelling”, vervolgt de minister.

“In Gent kunnen ze uitkijken naar de voltooiing van de Nieuwe Sluis Terneuzen, die de toegang tot de haven van Gent enorm zal verbeteren. Grote zeeschepen zullen snel en comfortabel gebruik kunnen maken van het robuuste sluizencomplex dat momenteel in opbouw is. Binnenvaartschepen zullen vlotter kunnen bewegen tussen Vlaanderen, Nederland en Frankrijk. De hele kanaalzone Gent-Terneuzen zal een stevige economische impuls krijgen. De beste voorbereiding op de toekomst blijft echter: nog meer samenwerking tussen de havens. De haven van Gent illustreert het nut van samenwerking in de praktijk”, aldus Ben Weyts.

Gent is na de fusie met Zeeland Seaports immers een deel geworden van North Sea Port: de zevende haven in Noordwest-Europa. Vlaanderen heeft deze fusie mogelijk gemaakt door het Havendecreet gericht aan te passen. North Sea Port kan nu bewijzen dat samenwerking tussen havens onze economische positie alleen maar versterkt. De havens van North Sea Port zullen 15% sneller groeien dan wanneer zij afzonderlijk bleven voortbestaan. Tegen 2022 worden 5.000 extra arbeidsplaatsen verwacht. Dit moet ook de Vlaamse Havens inspireren tot nog meer onderlinge samenwerking. De sterke prestaties van de Vlaamse Havens mogen ons echter niet lui maken. Onze welvaart is nooit helemaal ‘verworven’ en moet telkens opnieuw verwezenlijkt worden”, besluit minister Weyts.

“Binnen afzienbare tijd eindigt het bestaan van de Vlaamse Havencommissie als afzonderlijk en onafhankelijk adviesorgaan. De werking gaat over in een nieuwe strategische adviesraad, waarin de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA), de Vlaamse Havencommissie (VHC) en de Vlaamse Luchthavencommissie (VLC) samen één  nieuw adviesorgaan zullen vormen. Ook in deze nieuwe structuur zullen de havenbesturen een volwaardige vertegenwoordiging krijgen”, zegt prof. dr. Francis Rome, voorzitter van de Vlaamse Havencommissie.

“Bij de Vlaamse Havencommissie hebben we altijd al een groot belang gehecht aan het maatschappelijk draagvlak. De eerste dossiers van de Havencommissie, in het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw, gingen vooral over investeringsprojecten. Door de analyse en de bespreking door de leden van de Vlaamse Havencommissie, dus havenbesturen, werknemers- en werkgeversorganisaties en de vervoersmodi, werden de dossiers inhoudelijk degelijker en werd gaandeweg ook een groter draagvlak gecreëerd. De periode na 2000 werd gekenmerkt door de introductie van Europese havendossiers. Aanvankelijk werd in havenmiddens geen zwaar gewicht toegekend aan de initiatieven van de Europese Commissie. Maar sinds de eerste Havenrichtlijn in 2001 is dat grondig gewijzigd. De Vlaamse Havencommissie hamerde op het belang van die dossiers, volgde ze nauwgezet op en adviseerde er sindsdien ongeveer 25 keer over”, legt Francis Rome uit.

De geschiedenis van de Vlaamse Havencommissie hangt uiteraard samen met het Vlaamse havenbeleid. In de aanvangsperiode werd gedebatteerd en geadviseerd over het nog uit te werken Havendecreet. Gaandeweg werd meegeschreven aan het Havendecreet en bij de uitwerking van het decreet zelf en de uitvoeringsbesluiten werd er bijgeschaafd op basis van de commentaren en adviezen van de VHC. Veel van de wijzigingen die sindsdien aan het Havendecreet en de aanverwante wetgeving zijn gebeurd, zijn via de Havencommissie gepasseerd. Ook heeft de Havencommissie bij verschillende verkiezingen, ook deze van 2014, een Memorandum opgesteld met de belangrijkste aandachtspunten voor een degelijk havenbeleid. Heel veel van die punten zijn omgezet in beleid”, besluit de voorzitter.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Investeren middels isoleren

Publireportage

Investeren middels isoleren

Een geïsoleerd huis is fijn om in te wonen. Het is energiezuinig en comfortabel. Daarnaast is het ook nog eens voordelig want je bespaart veel geld. Kies voor isolatie en het levert je een hoger rendement op. Vind je het lastig waar je moet[…]

De tienjarige aansprakelijkheid : wanneer is de verzekering verplicht?

Publireportage

De tienjarige aansprakelijkheid : wanneer is de verzekering verplicht?

Optimale waarde uit je zonnepanelen halen

Publireportage

Optimale waarde uit je zonnepanelen halen

De onmisbare periodieke check-up van uw verzekeringen

Publireportage

De onmisbare periodieke check-up van uw verzekeringen

Meer artikels