Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse gezinnen willen financiële duidelijkheid vooraleer te renoveren

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse gezinnen willen financiële duidelijkheid vooraleer te renoveren

Bouwunie vraagt aan de Vlaamse regering om werk te maken van concrete renovatiedoelstellingen met gepaste stimulansen. “Wie vlugger beslist om volgens de vereiste normen te renoveren moet hiervoor ook een hogere steun krijgen. Wie verbouwt doet doorgaans een aanzienlijke investering en heeft recht op zekerheid voor een lange termijn. Het is aan de overheid om dat kader te creëren", vindt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

Volgens een recente rondvraag van het Vlaams Energieagentschap (VEA) vormen financiële aspecten en de onzekerheid over toekomstige energie-eisen de belangrijke drempels om te investeren in energiezuinige maatregelen. “De volgende 30 jaren moeten 2,4 tot 3 miljoen woningen energetisch gerenoveerd worden. Als we deze doelstelling willen halen, dan moeten de drempels optimaal weggewerkt worden. Door werk te maken van één loket en één overkoepelende woningrenovatiepremie neemt de minister een goed initiatief, maar dat zal niet volstaan om de onzekerheid bij de mensen weg te nemen”, zegt Jean-Pierre Waeytens.

Bouwunie vraagt om een concreet tijdspad uit te werken met tussentijdse evaluatiemomenten gekoppeld aan verhoogde financiële steun. “Mensen stellen hun investering te vaak uit tot het allerlaatste moment. Daardoor blijven de energieverliezen groot. Om dat te vermijden, moet wie vlugger investeert om de vereiste eindnormen te halen een beduidend hogere ondersteuning krijgen. Uit de rondvraag blijkt dat 91% van de Vlamingen energiebesparing belangrijk vindt. Het momentum en het draagvlak zijn er, laat ons nu de trein niet missen", stelt Waeytens.

Ten slotte vraagt de beroepsvereniging om voldoende tijd te voorzien voor de energietransitie en de defossilisering van de warmtebrandstof. “De omschakeling van fossiele naar duurzame brandstoffen betekent een hele omslag voor de consument en de sector. We verwachten hierin een langetermijnvisie gekoppeld aan een consequente houding van de overheid.  Wie nu bereid is te investeren in nieuwe warmtesystemen mag niet afgestraft worden op korte of middellange termijn”, besluit Jean-Pierre Waeytens.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eén op de vijf bouwbedrijven is nog 100% actief

Eén op de vijf bouwbedrijven is nog 100% actief

Uit een pas uitgevoerde enquête van de Confederatie Bouw waaraan 806 bedrijven deelnamen, blijkt dat slechts 18% van de bouwondernemingen nog volledig aan de slag is. 38% is nog gedeeltelijk actief, 44% van de bouwondernemingen is[…]

Regie der Gebouwen schenkt beschermingsmateriaal aan ziekenhuizen

Regie der Gebouwen schenkt beschermingsmateriaal aan ziekenhuizen

Binnenvaart en waterwegen blijven operationeel voor goederentransport

Binnenvaart en waterwegen blijven operationeel voor goederentransport

Vragen over overheidsopdrachten tijdens coronacrisis?

Vragen over overheidsopdrachten tijdens coronacrisis?

Meer artikels