Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse energie-intercommunales worden grondig hervormd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse energie-intercommunales worden grondig hervormd

De Vlaamse energie-intercommunales Eandis en Infrax zullen één overkoepelende werkmaatschappij vormen boven de lokale netbeheerders. Het takenpakket van de energie-intercommunales wordt herbekeken en het aantal politieke mandaten én vergoedingen in de nieuwe werkmaatschappij wordt fors teruggeschroefd. Er komen ook nieuwe investeringsmechanismen, zoals een beursgang en burgerparticipatie. Dat staat in de visienota van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein die zopas door Vlaamse regering werd goedgekeurd.

“Deze grondige hervorming van de energie-intercommunales zal zich ook vertalen in een lagere energiefactuur voor de burger”, belooft minister Tommelein.

“Het distributienet is van groot strategisch belang, ook voor de energieomslag, maar het beheer kan eenvoudiger, efficiënter en goedkoper”, stelt de minister. Vlaanderen telt op dit moment elf distributienetbeheerders die de elektriciteits- en aardgasnetwerken uitbaten en openbare dienstverplichtingen vervullen (premies uitkeren, optreden als sociale leverancier, enz.). De twee overkoepelende werkmaatschappijen Eandis en Infrax hebben respectievelijk zeven en vier Vlaamse distributienetbeheerders onder hun hoede. Tommelein zei enkele weken geleden al dat er best één grote overkoepelende werkmaatschappij komt. Eandis en Infrax kondigden eerder reeds aan dat ze zullen fuseren tot één structuur, onder de naam Fluvius.

Kerntaken

Het takenpakket van de distributienetbeheerders zal in de toekomst strenger afgebakend worden. De Vlaamse minister van Energie wil immers een terugkeer naar de kerntaken, die het openbare belang dienen. “We zullen alle taken onder de loep nemen en indien nodig worden taken geschrapt. De privémarkt moet waar nodig haar rol kunnen spelen”, stelt Tommelein.

Behalve het verdelen van gas en elektriciteit zal de overstap naar hernieuwbare energie nieuwe taken met zich brengen. Zo zullen de distributienetbeheerders verantwoordelijk zijn voor de uitrol van digitale meters en slimme netten.

Mandaten en vergoedingen

Omdat energie in de toekomst steeds meer lokaal opgewekt zal worden, is het belangrijk dat de distributienetbeheerders sterk lokaal verankerd zijn. Elke gemeente blijft dus vertegenwoordigd in de regionale overlegcomités van het nieuwe Fluvius. “Maar die vertegenwoordiging  beschouwen we niet langer als een mandaat en er staat bijgevolg geen vergoeding tegenover. Zo schrappen we 238 mandaten”, belooft minister Tommelein.

Voor beslissingen van bovenlokaal belang blijft de raad van bestuur van de distributienetbeheerders verantwoordelijk. Die mag echter niet meer dan vijftien leden tellen en waar er vandaag minder zijn mogen er geen nieuwe bijkomen. Dat betekent minstens 71  mandaten minder.

Tot slot zal in de raad van de bestuur van de eengemaakte werkmaatschappij per distributienetbeheerder minstens één vertegenwoordiger zetelen, met een maximum van 20 leden. Er zullen ook geen parlementsleden meer in zetelen, naar analogie met andere intercommunales. Eén derde van de leden moet vrouw zijn.

Strikt protocol

De werking en de beslissingen van de distributienetbeheerders moeten in lijn zijn met het Vlaamse energiebeleid. Daarom wordt een strikt protocol gesloten tussen de ceo, het managementcomité en de voorzitter van de werkmaatschappij enerzijds en de minister van Energie anderzijds. De legale en extra-legale vergoedingen van de ceo en het managementcomité van de netbeheerders zullen in de toekomst voldoen aan de minister-presidentnorm. 

Burgerparticipatie

De huidige financieringsintercommunales hebben een heel verschillende investeringspolitiek, die ook niet altijd even transparant is. Opdat de investeringen meer gericht zouden zijn op lokale hernieuwbare energieprojecten komt er in de plaats van die financieringsintercommunales één ‘Vlaamse gemeentelijke hernieuwbare energieholding’. Dat betekent opnieuw 262 mandaten minder. De hernieuwbare energieholding zal ook naar de beurs gaan.

“Ook burgers kunnen daarin participeren. De omslag naar hernieuwbare energie kan maar slagen als ze breed gedragen wordt. En participatie is dé sleutel naar een breed draagvlak’, besluit minister Tommelein.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ruim de helft van Vlaams Klimaatfonds gaat naar energetische renovatie

Ruim de helft van Vlaams Klimaatfonds gaat naar energetische renovatie

In 2021 is het Vlaams Klimaatfonds gevuld met 73 miljoen €, naast alle klimaatinvesteringen via reguliere middelen en het relancebeleid. 56% van dat budget zal dit jaar worden bestemd voor de energetische renovatie van woningen en gebouwen.[…]

14/01/2021 | VlaanderenRenovatie
Gemeenten zien spaarpot verkleinen, maar zijn sterk genoeg om crisis te doorstaan

Gemeenten zien spaarpot verkleinen, maar zijn sterk genoeg om crisis te doorstaan

Renteloze lening maakt renoveren makkelijker

Renteloze lening maakt renoveren makkelijker

Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

Meer artikels