Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft haar ‘Environmental Performance Review’ voor ons land gepubliceerd. Daaruit blijkt dat vooral Vlaanderen bijzonder goede punten krijgt voor afval-, materialen- en bodembeheer. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) benadrukt de aanzienlijke bijdrage van de bouw in het hergebruik en de recyclage van bouw- en sloopafval en het optimaal grondverzet in onze regio.
Dankzij circulaire principes in de bouw kunnen we vandaag reeds meer dan 60% van al het afval dat we als samenleving produceren nuttig hergebruiken.
 
Vooral de bouw heeft niet stil gezeten. Zo recycleren we vandaag reeds meer dan 9 % van het bouw- en sloopafval. Binnen dit segment horen we daarmee bij de koplopers van Europa.
 
Toch is er nog heel wat marge voor verbetering in de richting van hoogwaardige recyclagetoepassingen. Om de kringloop verder te sluiten, is gedegen tracering en vertrouwen in bouwafval als grondstof cruciaal. Daar zetten vandaag duizenden bouwprofessionals op in.
 
Duurzaam ontwerpen, meer hergebruik van materialen, minder nood aan primaire grondstoffen en hoogwaardige toepassingen die op hun beurt volledig kunnen hergebruikt worden: de bouwsector is een trendsetter in Vlaanderen en zet alle zeilen bij om de toepassingen voor bouwafval verder uit te breiden.

Digitalisering

Niet alleen door van selectief sloopbeheer een belangrijk speerpunt te maken en verder in te zetten op ‘green deals’ met de Vlaamse overheid, maar ook door verdere digitalisering. Denk maar aan het gebruik van BIM - het bouwinformatiemodel om duurzamer en modulair te bouwen met minder bouwafval - een beter gebouwenbeheer, minder onderhoudskosten enz.
 
Ook het maximaal hergebruiken van bouwmaterialen is een prioriteit voor de sector om afval te voorkomen en waardevolle bouwelementen een tweede leven te bieden. Belangrijk bij sloopafval is dat gevaarlijke stoffen zoals asbest niet in het circuit terecht komen en gericht worden verwijderd. Daarom heeft de bouw werk gemaakt van gedegen kwaliteitscontrole en traceringsystemen.

Recyclage van pvc

“Een goed voorbeeld van succesvolle ‘urban mining’ in de bouw is de recyclage van pvc. Producenten zetten dit materiaal steeds vaker in als grondstof voor nieuwe profielen van onder andere ramen en deuren. Het volume aan gerecycleerde pvc is intussen opgelopen tot duizenden tonnen per jaar.
 
“Daardoor is de vraag naar primaire grondstoffen aanzienlijk verminderd met een gigantische reductie in CO2-uitstoot als gevolg. Meer nog, urban mining kan op gelijkaardige wijze de recyclage van materialen zoals (vlak)glas, metalen, elektronica enz. een boost geven”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.

Tweede leven

Daarnaast zien we heel wat projecten om hergebruik in de sector te stimuleren. Elementen die steeds vaker een tweede leven krijgen zijn bijvoorbeeld: bakstenen, dakpannen, modulaire tussenwanden, deuren, verlichting, sanitaire voorzieningen en vloerbedekkingen zoals, tegels, hout of tapijt enz.
 
Ook vanuit andere sectoren komen nieuwe en duurzame grondstoffen uit recyclageprocessen voort. Denk aan geperste leem, kalkhennep, zaag-, katoenresten en gemalen kurkstoppen die dienst doen als grondstof voor isolatiemateriaal, enz.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft het ontwerp voor de herinrichting van het overstromingsbekken in de Moerasstraat in Kruisem goedgekeurd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht voor de uitvoering van[…]

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Groenblauwpeil vertelt hoe klimaatbestendig een perceel is

Groenblauwpeil vertelt hoe klimaatbestendig een perceel is

Verdubbeling budget voor asbestverwijdering in landbouw

Verdubbeling budget voor asbestverwijdering in landbouw

Meer artikels