Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse bouwsector experimenteert met 3D-printen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse bouwsector experimenteert met 3D-printen

© Compagnie Fotografie

3D-printen in de bouw is overal ter wereld sterk in opmars. Mogelijkheden zoals het printen van tijdelijke huisvesting tot zelfs volledige appartementen worden al uitgevoerd. Met het project C3PO (Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen) wil de provincie Antwerpen deze innovatieve techniek ook in Vlaanderen introduceren.

De komende jaren wordt 1,67 miljoen € geïnvesteerd om de nodige printinfrastructuur te plaatsen op Kamp C in Westerlo. Hiermee zal de bouwsector volop kunnen experimenteren, prototypes uittesten en 0-series maken.

De bouwnijverheid wordt vaak beschouwd als conservatief, het werk in de bouw wordt vuil en onaantrekkelijk genoemd, het vergt fysiek veel van de werknemers en bouwwerven schieten met de traditionele bouwmethodes traag op. Dat imago klopt helemaal niet, want de bouwsector is volop in verandering en evolueert naar een hightech-omgeving. Onder meer 3D-printen brengt een hypermoderne productietechniek in het bouwproces. 3D-printen in de bouw wordt reeds op vele plaatsen wereldwijd toegepast, maar is in Vlaanderen nog onbestaande. Het project C3PO wil hier verandering in brengen en deze techniek versneld invoeren in de Vlaamse bouwsector.

Daarvoor slaan overheden, ondernemers en wetenschappers de handen in elkaar. Acht partners uit de wetenschappelijke en bedrijfswereld bundelen hun krachten o.l.v. Kamp C, het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen. Het gaat om Groep Van Roey, de Universiteit Gent, de Thomas More Hogeschool, Beneens, Trias Architecten, Etib nv/Concrete House en ViCre. Het project C3PO is begroot op 1,67 miljoen €. Vlaanderen en Europa zorgen voor een subsidie van 668.320 € uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook de partners leveren elk een financiële bijdrage.

“Via Kamp C investeert de provincie Antwerpen zelf ook 723.000 € in dit project. 3D-printen moet een vast onderdeel worden van Kamp C. Een aantal personeelsleden zal een specifieke opleiding krijgen om de printer te bedienen, om te leren met de software om te gaan en materiaal aan en af te voeren. De ambitie van C3PO is om van Vlaanderen één van de Europese koplopers inzake 3D-printen in de bouw te maken”, aldus Peter Bellens, gedeputeerde voor Wonen en voorzitter van Kamp C.

Meerjarenproject

Het project loopt over drie jaren. Het eerste jaar dient om na te gaan waar en hoe 3D-printen in de bouw reeds wordt toegepast om op basis van die analyse te beslissen welke printtechniek voor de Vlaamse bouwsector de meeste mogelijkheden biedt. Die infrastructuur wordt dan naar Westerlo gehaald, waar in eerste instantie de projectpartners met de 3D-printer aan de slag zullen gaan. In een proces van co-creatie kunnen zij op Kamp C nieuwe businessmodellen ontwikkelen en uittesten, om ze daarna toe te passen en te commercialiseren.

“Vervolgens zullen ook andere bedrijven en kennisinstellingen van de infrastructuur gebruik kunnen maken, zodat nog meer nieuwe samenwerkingen en nieuwe producten ontstaan. Ik denk dat dit voor heel wat kmo’s een uitgelezen kans is om in een neutrale en regelluwe locatie zoals Kamp C te experimenteren met deze nieuwe techniek. Het C3PO-project past ook in de GTI Kempen (Gerichte Territoriale Investering), een geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied, waarbij verschillende Europese fondsen en programma’s worden gebundeld”, vervolgt Peter Bellens.

Groep Van Roey uit Rijkevorsel vindt het belangrijk om mee te denken met innovatie en stapt dan ook graag mee in het 3D-printing-project voor de bouw. “Technologische vernieuwingen en verregaande digitalisering zullen in de bouwsector een grote impact hebben op bestaande structuren en businessmodellen. Om efficiënter te werken en tevens een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag naar betaalbare en duurzame oplossingen zullen we procesinnovaties moeten doorvoeren. Nieuwe technologieën zoals 3D-printing bieden op termijn de mogelijkheid om het bouwproces te industrialiseren maar de nodigde flexibiliteit te behouden. Samen met partners pionieren en co-creëren is voor ons de manier om koploper te blijven in deze snel veranderende wereld”, klinkt het bij Groep Van Roey.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe CEO voor Itho Daalderop Belgium

Nieuwe CEO voor Itho Daalderop Belgium

Bart Vandenberghe is de nieuwe CEO van Itho Daalderop Belgium nv. Hij volgt Lieven Messiaen op, die na zeven jaar afscheid neemt van het klimaatbedrijf in Zellik dat deel uitmaakt van de Nederlandse Climate For Life Holding. Achter de groep zit[…]

17/06/2022 | Ondernemingen
Clean Vision Invest steunt innovatieve spin-offs

Clean Vision Invest steunt innovatieve spin-offs

Bobex doet overname in Nederland

Bobex doet overname in Nederland

Novy neemt Jansen & De Bont over

Novy neemt Jansen & De Bont over

Meer artikels