Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse Bouwagenda boven de doopvont gehoudenGerelateerde onderwerpen :

Vlaamse Bouwagenda boven de doopvont gehoudenDe samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door (vanaf l.) Jean-Pierre Waeytens (Bouwunie), Jef Lembrechts (VCB), Vlaams minister Koen Van den Heuvel, Olivier Carrette (BVS) en Peter Cabus (Departement Omgeving).

Bouwunie gaat samen met andere partners in de bouw een nauwe samenwerking en bevoorrecht overleg aan met de bevoegde minister van Omgeving en het Vlaamse departement Omgeving. Hierbij is het de bedoeling dat de overheid (het omgevingsbeleid en de beleidsvoorbereiding) en de bouw- en vastgoedsector meer begrip voor elkaars visie ontwikkelen en een aanvaardbaar draagvlak creëren bij toekomstige en noodzakelijke uitdagingen. Het structurele overleg van de Vlaamse Bouwagenda moet leiden tot gedragen voorstellen en suggesties inzake ruimtelijke ordening en omgeving.

De pas boven het doopvont gehouden Vlaamse Bouwagenda start op basis van drie pijlers. De eerste pijler is Urban Mining of de hoogwaardige recyclage van grondstoffen en heeft betrekking op circulair bouwen en het hergebruik van bouwafval en afvalstoffen als grondstof voor nieuwe bouwwerken. Bouwunie wil de bouwkmo’s hierover in duidelijke, eenvoudige en toegankelijke taal informeren en sensibiliseren en ze aansporen om in te stappen in mogelijke kmo-vriendelijke en laagdrempelige proefprojecten.


De tweede pijler is de bouwshift. Als we de klimaatdoelstellingen en de energieomslag willen halen, moeten we anders en vooral elders bouwen. Open ruimte moet gekoesterd worden en we hebben nood aan een meer doordachte inplanting van onze gebouwen zonder dat sprake mag zijn van een ban. Dit maakt mensen ongerust en zenuwachtig. Bouwunie is minister Koen Van den Heuvel dan ook erg dankbaar dat hij de term ‘bouwshift’ gebruikt om dit te realiseren.


De derde pijler betreft de kwalitatieve stadsontwikkeling. Het creëren van woon-, werk- en leefwijken waar de woon- en leefkwaliteit beter is of kan wedijveren met de gepercipieerde woonkwaliteit buiten de stad is uitdagend. Hier willen de partners nagaan hoe stadsvernieuwingsprojecten kunnen verbeteren zodat ze door iedereen als een meerwaarde worden beschouwd en beleefd.

Zodra de nieuwe samenwerking vruchten afwerpt, volgen nieuwe thema’s en nieuwe groepen. Zo willen de partners komen tot een sectorbrede bouw- en vastgoedagenda in Vlaanderen.

De Vlaamse Bouwagenda is een samenwerking tussen Bouwunie, de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS), de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), het Departement Omgeving en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel.

Het startschot werd gegeven in Oostmalle op dinsdag 21 mei.


OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Polyclose wordt verplaatst naar de zomer

Polyclose wordt verplaatst naar de zomer

Polyclose, de vakbeurs voor raam-, deur-, zonwering-, gevel- en toegangstechniek die in januari in Flanders Expo in Gent zou georganiseerd worden, wordt verplaatst naar de zomer. Dat gebeurt op aandringen en op vraag van steeds meer exposanten[…]

Niko Demeester: overheidsinvesteringen nodig voor economische relance

Niko Demeester: overheidsinvesteringen nodig voor economische relance

De Confederatie Bouw neemt afscheid van Robert de Mûelenaere

De Confederatie Bouw neemt afscheid van Robert de Mûelenaere

Netwerken en innovaties ontdekken op InterSolution

Netwerken en innovaties ontdekken op InterSolution

Meer artikels