Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse bouw zet in op vergroening

Gerelateerde onderwerpen :

,
Vlaamse bouw zet in op vergroening

© Copyright 2009, Omke Oudeman - All rights reserved

Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege wil financiële middelen vrijmaken voor burgers, bedrijven of lokale overheden die inzetten op de vrijwillige vergroening van grondverhardingen zoals terrassen, opritten of speelplaatsen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) juicht de maatregel toe. De schaarse middelen worden bij voorkeur aangewend waar de nood het hoogst is, zoals in de steden en gemeenten met de grootste bevolkingsgroei en bijgevolg de snelste verdichting.

Daarbij horen onder meer Antwerpen, Gent, Mechelen, Aalst, Vilvoorde en Hasselt. Natuurtechnische ingrepen en blauwgroene dooradering zijn immers essentieel om kwaliteitsvolle verdichting de nodige slaagkansen te bieden. Niet alleen beschikt de bouw over de kennis om dit in de kernen te verwezenlijken, de gemeente- en stadsbesturen die na 1 januari aan een nieuwe legislatuur beginnen hebben eveneens een belangrijke rol te spelen in de versnelde aanleg van kwaliteitsvolle en onderhoudsvriendelijke openbare ruimtes. 

Overstromingen

Overstromingen in mei en aanhoudende hitte in de zomermaanden hebben de urgentie duidelijk gemaakt van meer groen en aangepaste bouwtechnieken met de focus op doorlaatbaarheid. Daarbij moeten waterrobuuste bouwtechnieken worden toegepast zoals het ontzegelen van pleinen, voetpaden, plantenbakken langs straten die fungeren als ‘rain gardens’, groendaken en inflitratieputten die regenval tijdelijk kunnen bufferen, opvangbekkens, enz. Telkens is vetraagde insijpeling het devies.

“Nieuwe bouwprojecten dienen optimaal gebruik te maken van de beschikbare technieken om meer wateroverlast in kernen tegen te gaan. Maar zoals de nieuwe maatregel aangeeft kunnen aanpassingen in de bestaande bebouwing, meer bepaald in watergevoelige kernen, een cruciale bijdrage leveren”, aldus de VCB. 

Bij aanhoudende hitte die leidt tot hitte-eilandeffecten zijn diezelfde natuurtechnische ingrepen zeer nuttig om de leefbaarheid van centra te vrijwaren. Blauwgroene dooradering met waterpartijen, groene daken en gevels, terrastuinen, stadsparkjes enz. zullen enkel in belang toenemen bij intensieve verdichting.

Nieuwe woonvormen, zoals kleine appartementen met collectieve ruimtes duiken steeds vaker op. Niet alleen de gedeelde ruimtes zijn van groot belang, ook voldoende groenvoorziening en open plekken om en rond de appartementen zijn noodzakelijk om de kleine woonoppervlakte te compenseren. Voor het kwaliteitsvol inrichten van die openbare, groene ruimtes is de rol van de nieuwe gemeente- en stadsbesturen cruciaal. Een inhaalbeweging in de richting van meer groenvoorziening en verkeersluwe ontmoetingsplekken nabij dergelijke woonprojecten, lijkt zich immers op te dringen.

“Het vorm geven van die stedelijke landschappen zal uiteraard de nodige voorbereiding en budgettaire middelen vergen. Een goede wisselwerking tussen de bouw en lokale overheden kunnen het studiewerk en de vergunningsprocedure optimaal stroomlijnen. Dit kan heel wat tijdswinst opleveren”, vindt de Vlaamse Confederatie Bouw.

Bij grote projecten zijn bouwbedrijven reeds tijdens de ontwerpfase actief betrokken om de technische uitwerking van de water- en groenelementen te waarborgen. De Vlaamse Confederatie Bouw zet zelf al geruime tijd in op de uitbouw van een kenniscentrum om de toepassingen van ecologische en natuurtechnische materialen en handelingen in de bouw te stimuleren.

Een betere kennis van producten en technieken moet het vertrouwen in deze verhogen en zo de toepassing ervan nog verder aanmoedigen. De VCB heeft sinds kort trouwens een beroepsfederatie in haar rangen die aannemers in gevel- en dakgroen, gespecialiseerd advies en een gerichte dienstverlening verschaft.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Havens bekijken CO2-opslag onder Noordzee

Havens bekijken CO2-opslag onder Noordzee

De Europese Unie is in principe bereid subsidie te geven aan een project om CO2 van de industrie in Antwerpen, Gent, Zeeland en Rotterdam op te slaan onder de Noordzee. Dit blijkt uit de lijst met energieprojecten die het Europese Parlement op[…]

UPS bestelt 10.000 elektrische bestelwagens bij Arrival

UPS bestelt 10.000 elektrische bestelwagens bij Arrival

Ministers debatteren op Vlariodag

Ministers debatteren op Vlariodag

DEME Offshore installeert 2.200 windturbines

DEME Offshore installeert 2.200 windturbines

Meer artikels