Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse bouw heeft 4.372 vacatures voor hooggeschoolden

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse bouw heeft 4.372 vacatures voor hooggeschoolden

© ©BillionPhotos.com - stock.adobe.com

In 26% van de vacatures voor bouwberoepen wordt gevraagd naar hogergeschoolden en in 32% naar middengeschoolden. Dat blijkt uit een analyse door de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) van de twintig vandaag meest gevraagde bouwberoepen n.a.v. de jobday op 26 februari op Batibouw. Hierbij gaat het om de bouwberoepen met de meeste vacatures tussen januari 2018 en januari 2019. Voor hooggeschoolden telde men 4.372 vacatures, voor middengeschoolden 5.316 vacatures. Bovendien blijken bijna alle twintig meest gevraagde bouwberoepen sterk bij te dragen tot de oplossing van één van de grootste uitdagingen van onze maatschappij: de klimaatverandering.

Bij elf van de twintig meest gevraagde bouwberoepen vragen bedrijven uitdrukkelijk (voor meer dan helft van de vacatures) hoog- of middengeschoolden. De bouw is dus niet langer een sector waar werkgevers zich tevreden stellen met laaggeschoolden of een voorafgaandelijke scholing onbelangrijk vinden.

Voor vijf bouwberoepen is de vraag naar hooggeschoolde profielen nadrukkelijk aanwezig (voor 75% en meer van de vacatures): voor bouwwerfleider, technicus van een studiebureau, calculator bouw, conducteur bouw en bouwkundig tekenaar. Bovendien ligt net voor deze beroepen het aantal vacatures veel hoger dan het aantal beschikbare werkzoekenden. Universitair en hoger bouwonderwijs bieden onvoldoende instroom van nieuwe kandidaten. Jaarlijks studeren slechts 120 jongeren af als burgerlijk ingenieur Bouwkunde.

Voor twaalf van de twintig meest gevraagde bouwberoepen ligt het aantal vacatures (zelfs soms vele malen) hoger dan het aantal beschikbare werkzoekenden. De VDAB beschouwt slechts drie van de twintig meest gevraagde bouwberoepen niet als een knelpunt. Bij tien beroepen gaat het wel om een knelpunt. Bij zeven beroepen gaat het volgens de VDAB zelfs om een zwaar knelpunt. Dat blijkt uit de jongste knelpuntberoepenlijst.

Klimaatgerichte vacatures

Bijna al de twintig bouwberoepen met de meeste vacatures hebben in zeer belangrijke mate te maken met het klimaat. Monteurs centrale verwarming, technici koeling en klimatisatie en sanitaire installateurs zijn zelfs zeer direct bij klimaatregeling betrokken. Bij andere beroepen is de relatie minder direct, maar toch ook duidelijk aanwezig. Zo moeten metselaars meer dan ooit oog hebben voor de isolatie in de bouwschil. Diverse schrijnwerkberoepen moeten aandacht besteden aan de luchtdichtheid van raam- en deuropeningen. Dakdekkers moeten rekening houden met de isolatie van de daken. En meer dan vroeger moeten onderhoudsvaklui instaan voor het onderhoud van de installaties en de bouwschil.

Technici van studiebureaus, bouwwerfleiders, conducteurs en tekenaars zijn cruciaal voor de realisatie van energiezuinige gebouwen omwille van hun rol bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Ze moeten de projecten zo detailleren en tegelijk zo op de uitvoering toezien dat het opgelegde E- en S-peil en de steeds vaker gecontroleerde luchtdichtheid ook effectief worden bereikt.

Typerend voor de verregaande digitalisering in de bouw is dat het beroep van installateur van communicatienetwerken op nummer 2 van de top 20 van meest gevraagde bouwberoepen is beland. Het betreft een beroep waarvoor vier jaren geleden nauwelijks enige vraag was en waarvoor ook vandaag amper werkzoekenden beschikbaar zijn.

Ook hier krijgen tal van andere bouwberoepen evenwel indirect met digitale technieken te maken zoals BIM (Building Information Modelling), GPS-sturing, ERP (Enterprise Resource Planning), 3D-scanning en 3D-rendering, Virtual en Augmented Reality (VR en AR), het Internet of Things (IoT) en intelligente transportsystemen.

De sterke vraag naar medewerkers in de bouw en bouwverwante bedrijven die zich bezighouden met klimaatbeheersing en digitalisering sluit overigens nauw aan bij twee belangrijke thema’s van Batibouw dit jaar: een gezond binnenklimaat en slimme gebouwen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontdek Varmax: dé verwarmingsoplossing van Ygnis voor tertiaire projecten

Publireportage

Ontdek Varmax: dé verwarmingsoplossing van Ygnis voor tertiaire projecten

Ygnis – al meer dan 60 jaar befaamd voor zijn uitermate efficiënte verwarmingsoplossingen voor tertiaire projecten – wil met een ruimer aanbod aan producten en een geoptimaliseerde dienstverlening, onder andere door het extra[…]

21/06/2021 |
'De  bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

'De bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

'Sneller bouwproces koppelen aan duurzaamheid en kwaliteit'

'Sneller bouwproces koppelen aan duurzaamheid en kwaliteit'

Meer artikels