Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse binnenvaart breekt alle records

Vlaamse binnenvaart breekt alle records

© ©hykoe - stock.adobe.com

Het goederentransport over de Vlaamse waterwegen kende in 2017 een absoluut recordjaar. Er werd ruim 72 miljoen ton goederen vervoerd via de binnenvaart.

Dat is een stijging met 6,5% vergeleken met 2016. Ook het containervervoer noteerde met 823.502 containers opnieuw een historisch record. “Dit zijn topcijfers. Elke vracht die vervoerd wordt over het water moet niet meer over de weg. Als de binnenvaart 6,5% groeit, dan betekent dat 175.815 vrachtwagens minder op de baan. En er is nóg veel plaats op de watersnelweg. Tegen 2030 moet de binnenvaart instaan voor 20% van al het goederenvervoer”, stelt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Steeds meer bedrijven ontdekken dat de Vlaamse waterwegen een betrouwbaar alternatief vormen voor de file. Zelfs tijdens de meest barre weersomstandigheden in december vorig jaar, toen vliegtuigen aan de grond bleven, vrachtwagens niet konden uitrijden en een aantal treinen stil stonden, kende de binnenscheepvaart geen enkele onderbreking. Eén binnenschip van 1.200 ton haalt meteen 50 vrachtwagens van de wegen.

De trafiek op de Vlaamse waterwegen steeg in 2017 met liefst 4.395.381 ton naar ruim 72 miljoen ton. Alleen al de toename van de verscheepte tonnage komt overeen met 175.815 vrachtwagens van elk 25 ton die vorig jaar verdwenen zijn van onze wegen. Het binnenvaartvervoer is in vrijwel elke goederengroep gestegen. Zo steeg het aantal verscheepte containers met 11,5%, wat van 2017 een absoluut recordjaar maakt inzake containervervoer via de waterweg. Het vervoer van ertsen (+16,2%) en vaste brandstoffen (+ 29,5%) kende de sterkste stijging, maar ook het aantal vervoerde bouwmaterialen (+ 6,5%), landbouwproducten (+ 9%) en meststoffen (+ 11%) stijgt.

De stijging is met bijna 8% het grootst op de ABC-as (Antwerpen-Brussel-Charleroi). Op het Albertkanaal, de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen, werd een stijging genoteerd met ruim 7% naar 39,46 miljoen ton. De stijgende trend bij het containervervoer manifesteert zich op alle belangrijke vaarassen.

“Dit is een belangrijk lichtpunt in de hele mobiliteitsdiscussie. We zetten enorm in op de binnenvaart en er is nog veel potentieel. We hebben in Vlaanderen meer dan 1.000 km bevaarbare waterweg. 80% van al onze bedrijven ligt op maximum 10 km van zo’n waterweg. Met De Vlaamse Waterweg nv voeren we nu al een paar jaar campagne om meer ondernemers naar het water te lokken. Deze recordcijfers tonen aan dat die strategie vruchten afwerpt”, aldus Ben Weyts.

Het vrachtvervoer op onze waterwegen omvat veel meer dan alleen doorvaart op weg naar het buitenland. Steeds meer goederen worden geladen of gelost in Vlaanderen. Zo werden vorig jaar 13.074.714 ton geladen goederen opgetekend, een stijging met 10,5% ten opzichte van 2016. Het aantal lossingen steeg met + 2,4%. Die stijging is te danken aan de dynamische aanpak van de containerterminals langs de Vlaamse waterwegen. Dankzij deze terminals kunnen ook bedrijven die niet vlak langs een waterweg liggen gebruik maken van de voordelen van de binnenvaart.

In de komende jaren moeten nieuwe recordcijfers neergezet worden. “Het Vlaamse beleid is gericht op de verdere uitbouw van het waterwegennetwerk. Met de aanleg van nieuwe kaaimuren, de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal, de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding en de modernisering van het kanaal naar Charleroi wordt ook de komende jaren sterk geïnvesteerd in de uitbouw van het waterwegennet. Tegen 2030 moet het aandeel van de binnenvaart in het totale goederentransport opgeschroefd worden van 15 naar 20%”, besluit Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

In opdracht van Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, werd een haalbaarheidsstudie toegewezen voor drie potentiële fietsroutes om het fietsnetwerk in het Brusselse Gewest uit te breiden. Het streefdoel is dat de studies begin 2022[…]

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Meer artikels