Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse autosnelwegen scoren beter

Mobiliteitsclub VAB stelt vast dat de inhaalbeweging inzake het onderhoud van de Vlaamse autosnelwegen duidelijk merkbaar is. De Vlaamse autosnelwegen scoren beter inzake rijcomfort, al blijven inspanningen nodig op het gebied van zichtbaarheid en veiligheid. Vlaanderen doet het opvallend beter dan Wallonië. De secundaire wegen in Vlaanderen scoren dan weer een stuk slechter dan in het verleden. De VAB trekt deze conclusies op basis van een rondvraag bij duizend Vlaamse en duizend Waalse automobilisten.

Van de ondervraagde Vlaamse automobilisten beoordeelt 65% de Vlaamse autosnelwegen als goed tot zeer goed inzake rijcomfort, terwijl dat in 2013 slechts 54% was. In Wallonië is minder dan de helft van de respondenten die mening toegedaan. Omdat Vlaanderen het sinds juli 2011 met minder verlichting op de snelwegen doet, vraagt de VAB dat de wegmarkeringen op een hoger niveau gebracht zouden worden (hogere reflectiewaarde), zodat ze 's avonds en 's nachts veel beter zichtbaar zouden zijn.

Ook is volgens VAB een inhaalbeweging nodig inzake zichtbaarheid bij regenweer. Die is bv. in Nederland veel beter, omdat daar gebruik gemaakt wordt van een andere soort wegbedekking die water veel beter draineert. Bij onze noorderburen blijft de wegmarkering ook goed afleesbaar, terwijl die in België vaak onzichtbaar of afgesleten is. Doordat de aandacht prioritair naar de Vlaamse snelwegen is gegaan, zijn volgens de VAB de secundaire wegen aan een inhaalbeweging toe qua onderhoud. Ook moet er bij herinrichtingen meer aandacht zijn voor rijcomfort.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 10% van alle kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie beschikt over geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), zoals nationale of Europese merken, modellen en octrooien. Nochtans plukken 93% van de[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair