Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaams winkeldecreet op komst

Vlaamse steden, gemeenten en provincies zullen in de toekomst zelf winkelgebieden kunnen vastleggen. Het nieuwe decreet moet de zogenaamde Ikeawet uit 2005 vervangen. Die wet heeft volgens de zelfstandigenorganisatie Unizo gefaald. 'De leegstand is de jongste zeven jaar met 70% toegenomen. Vandaag staat ruim 900.000 m² winkeloppervlakte leeg, dat is 7,4% van de totale winkel­opppervlakte in Vlaanderen. De extra winkels die er zijn bijgekomen, situeren zich vooral buiten de stadskernen. Deze laatste winkelzones lopen leeg', aldus Karel Van Eetvelt.

Het nieuwe Vlaamse winkeldecreet focust op kernversterkend beleid. Gemeenten en provincies zullen zelf kunnen vastleggen welke soort winkels ze in welke zone willen. Ze kunnen autonoom beslissen of en waar shoppingcentra of baanwinkels mogelijk zijn en ze kunnen de gemeente of stad opdelen in winkelarme of winkelrijke gebieden. Vandaag regelt een federale wet de inplanting van grote handelsvestigingen. Die regeling ligt al jaren zwaar onder vuur.

Voor winkelgebieden die de gemeentegrens overschrijden, moet volgens Unizo de provincie of het Vlaamse Gewest winkelgebieden kunnen vastleggen. Voorts legt het decreet het accent op duurzame mobiliteit, het bevorderen van de leefbaarheid van de kernen en het vermijden van verdere verlinting of steenwegen vol baanwinkels.

Daarnaast wordt zoals aangekondigd de afzonderlijke socio-economische vergunning samen met de stedenbouwkundige en milieuvergunning geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Dat betekent een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor ondernemers bij de start of de uitbreiding van winkels.

Unizo hoopt dat het nieuwe decreet er snel komt. Dat zal echter hoe dan ook nog een tijd duren. De Raad van State moet nog adviseren, daarna keert het voorstel terug naar de Vlaamse regering waarna nog een bespreking en de uiteindelijke stemming in het Vlaamse parlement volgt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette