Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Het Vlaamse parlement kiest resoluut voor een geïntegreerd ventilatiebeleid voor publieke en publiek toegankelijke gebouwen. Vorige week keurde de plenaire vergadering een resolutie goed over ventilatie in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. De resolutie benadrukt het belang van goede ventilatie. De binnenluchtkwaliteit moet beter en dit op korte termijn in de strijd tegen corona. Op lange termijn zijn duurzame investeringen in en sensibilisering over ventilatie goed voor de volksgezondheid, het welzijn en de economie. Een ventilatiebeleid zorgt letterlijk voor zuurstof.
De resolutie werd geschreven en ondertekend door Caroline Gennez (Vooruit), Andries Gryffroy (N-VA), Tinne Rombouts (CD&V), Steven Coenegrachts (Open Vld) en Jeremie Vaneeckhout (Groen) en goedgekeurd door het Vlaamse parlement.

Scholen

Ventilatie heeft op langere termijn enorme voordelen. Het heeft niet alleen een positief effect op de verspreiding van het coronavirus. Een slechte binnenlucht heeft over het algemeen een impact op de gezondheid. Het gevoel van sufheid of hoofdpijn bij slechte ventilatie zijn typische symptomen, waardoor de productiviteit daalt. Het is herkenbaar voor velen. Onderzoek toont dat de leerprestaties van jongeren met 15% verbeteren wanneer de ventilatie in klaslokalen wordt verdubbeld. Momenteel wordt slechts 16% van de scholen goed verlucht. Ook de luchtkwaliteit in woonzorgcentra is onvoldoende, blijkt uit onderzoek.
 
Na de hoorzittingen hierover in het Vlaamse parlement met onder meer de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), verschillende academici, gebouwenbeheerders en Ventibel (de Belgische sectorfederatie voor ventilatie) besloten de partijen om samen een gezamenlijke tekst te schrijven die concrete engagementen opneemt ten aanzien van ventilatie. Deze resolutie werd vorige week finaal goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaamse parlement. De bedoeling is dat de Vlaamse overheid alle (semi)publieke infrastructuur (onderwijs, cultuur, sport,…) ondersteunt bij hun investeringen in ventilatiesystemen en dit binnen de sectorale programma’s in het relanceplan.

Ventilatieproof

De overheid investeert jaarlijks honderden miljoenen euro’s in scholen, woonzorgcentra, culturele en sportinfrastructuur en ze geeft ook heel wat subsidies en tegemoetkomingen aan ondernemers. Voortaan kan elke investering maar beter ventilatieproof zijn.
 
Verschillende sectoren krijgen ook ventilatieadvies wanneer zij dat willen. De overheid zal ook een database aanleggen met daarin de ventilatiesystemen van alle publieke gebouwen. Op basis daarvan kan de inspectie makkelijker de luchtkwaliteit evalueren. Waar mechanische ventilatie op korte termijn niet mogelijk is, willen de indieners van deze resolutie dat de promotie en aankoop van CO2-meters en mobiele luchtreinigers wordt gestimuleerd.

Protocollen

“Het is een goede zaak dat het belang van CO2-meters onder de aandacht wordt gebracht. Het heeft echter geen zin dat scholen deze kopen, als ze geen protocol hebben hoe te reageren als de limieten worden overschreden. Vandaag zijn er amper CO2-meters in omloop, simpelweg omdat mensen niet weten wat ze moeten doen als het cijfer in het rood staat. Zet je dan alle ramen open, stuur je je klas naar de speelplaats, zet je je les stop? Deze resolutie roept de Vlaamse regering op om protocollen uit te werken”, besluit Steven Coenegrachts.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verplichte registratie voor ventilatie-zuiveringssystemen

Verplichte registratie voor ventilatie-zuiveringssystemen

Fabrikanten van luchtzuiveringssystemen zijn vanaf 28 mei verplicht om hun luchtzuiveringssysteem te registreren bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Het gaat hierbij zowel om nieuwe als om bestaande systemen die al op de markt zijn.[…]

Gerd Vrieling leidt ATTB

Gerd Vrieling leidt ATTB

Nieuwe baas voor Vasco Group

Nieuwe baas voor Vasco Group

Renson geeft een CO2-meter aan elk van zijn werknemers

Renson geeft een CO2-meter aan elk van zijn werknemers

Meer artikels