Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaams parlement discussieert over renovatieverplichting

Vlaams parlement discussieert over renovatieverplichting

De Vlaamse regering wil een prioriteit maken van de energie-efficiëntie van het woonpatrimonium in Vlaanderen. Dat staat in het regeerakkoord. Vorig jaar werden reeds energieleningen verstrekt en werd de renovatiepremie hervormd. Vorige week drukte de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) in Bouwkroniek (blz. 10) de vrees uit dat de doelstelling van een lager E-peil tegen 2050 die de Vlaamse regering in het Renovatiepact vooropstelt, aan het huidige tempo niet zou worden gehaald. De VCB pleit daarom voor een renovatieverplichting bij de aankoop van een woning. Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch vroeg aan Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom wat zij vindt van dit voorstel en zette meteen een discussie in gang.

Volgens Jelle Engelbosch is een renovatieverplichting geen goed idee. 'De aankoop van een woning is vaak al duur genoeg en veel mensen plannen, soms jaren nadien, graag zelf hoe ze hun renovatie gaan aanpakken. Het lijkt me geen goed idee om dan ook nog verplichtingen op te leggen', stelt de volksvertegenwoordiger. De kamerleden Robrecht Bothuyne, Mercedes Van Volcem en Johan Danen sloten zich bij dat standpunt aan.

Kwantumsprong

Deze laatste gaf wel toe dat het renovatieritme substantieel moet verhogen. 'De manier waarop de VCB dit wil doen, lijkt een minder goed idee. Mensen een verplichting opleggen, gaat veel te ver. Het klopt wel dat we er met de maatregelen van deze regering tegen 2050 inderdaad niet zullen komen. De Vlaamse regering zet voortdurend kleine stapjes, waarvan een aantal wellicht goed bedoeld zijn. Maar met goede bedoelingen alleen lukt het niet, we hebben een kwantumsprong nodig', zei Danen.

'Ik ben absoluut geen voorstander van een renovatieverplichting. Mensen zijn vrij om een woning die ze hebben gekocht te renoveren en te verbouwen op het ritme dat ze zelf kiezen. Stel dat je plots promotie maakt en een loonsverhoging krijgt, dan kun je de renovatie misschien sneller uitvoeren: maar als je onverwacht een ziek kind hebt, dan heb je heel andere zorgen dan de renovatie van je woning', aldus Annemie Turtelboom.

Fiscale stimuli

De Vlaamse regering zal wel blijven informeren. Volgens Turtelboom wordt gewerkt aan een woningpaspoort en aan een renovatieadvies, zodat je precies weet wat je gekochte woning waard is op het vlak van energie. 'In het renovatieadvies heb je ook een richtgetal over de kostprijs van investeringen die nog nodig zijn om de woning energiezuinig te maken. We hebben tevens een heel arsenaal energiepremies die vorig jaar fors zijn gestegen ten opzichte van 2014', verklaart de minister.

'We zijn in 2015 ook gestart met een beleid van energieleningen, met een budget van 15 miljoen '. Dit jaar beginnen we met een budget van 55 miljoen '. Er zijn eveneens fiscale aftrekposten. In de toekomst moeten we blijven nagaan hoe we de fiscaliteit kunnen inzetten om mensen nog meer te stimuleren. Tot slot hebben we bij de hervorming van de schenkbelasting een duidelijke energiecomponent toegevoegd, zodat je minder schenkbelasting moet betalen als je je huis energetisch in orde brengt', vervolgt Turtelboom.

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem vroeg aan de minister of er een mogelijkheid is dat het kadastraal inkomen (ki) gedurende bv. vijf jaar zou bevroren worden indien een woning binnen een bepaalde termijn zou worden gerenoveerd. Een dergelijke stimulerende maatregel zou volgens Van Volcem veel mensen ertoe aanzetten om te renoveren.

Als je een huis koopt, moet je onmiddellijk weten waarin je moet investeren om de grootste milieuwinst te boeken.

Annemie Turtelboom vindt alle fiscale stimuli om mensen te motiveren om te verbouwen en te renoveren een goed idee. 'Heel wat mensen renoveren binnen de drie jaar. 80% geeft aan dat ze zelf willen renoveren. Ik ga het de andere 20% niet compleet onmogelijk maken, want dan krijg je net het omgekeerde effect. Dan zullen er minder woningen worden gekocht en minder mensen zullen huiseigenaar worden, en laat dit nu net één van de fantastische troeven zijn van de regio waarin we wonen', antwoordde de minister.

Woningpaspoort

Vervolgens ondervroegen Jelle Engelbosch en Robrecht Bothuyne de minister over het woningpaspoort. De epc-attesten moeten volgens Engelbosch geoptimaliseerd worden zonder dat daar een bijkomend verhaal aan wordt toegevoegd. 'Op die attesten staan summiere aanbevelingen, maar de burger weet niet precies wat daarachter zit. De epc-deskundige doet een opmeting van de woning, de ramen en het dak. Als daaraan een database met richtprijzen zou worden gekoppeld, heeft de koper wel iets aan dat epc-attest. Het zou alleszins belangrijker en nuttiger kunnen worden gemaakt dan het vandaag is', stelt het parlementslid.

Ook zijn collega Robrecht Bothuyne onderstreept het belang van de woningpas en de integratie van alle attesten in het epc-attest. Er is volgens hem ook nood aan duidelijkheid inzake normering voor het geheel van de bouwschil, en niet enkel voor de dakisolatie. 'We moeten mensen kunnen adviseren en het moet duidelijk zijn waarin ze wel of niet moeten investeren', aldus Bothuyne.

'Geen extra papieren, liefst niet. Laat ons van de woningpas een geïntegreerd instrument maken zodat het E-peil en het advies dat je krijgt geen abstract document is waaruit je amper kunt opmaken wat je moet doen om je huis energie-efficiënter te maken. Als je een huis koopt, moet je onmiddellijk weten waarin je moet investeren om de grootste milieuwinst te boeken. Laat ons hopen dat we tegelijkertijd nog een aantal papieren kunnen afschaffen', besluit Annemie Turtelboom.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde