Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaams Initiatief voor Systematisch Onderhoud van Gebouwen (VLISOG)

Gerelateerde onderwerpen :

,
Vlaams Initiatief voor Systematisch Onderhoud van Gebouwen (VLISOG)

Onderhoud van gebouwen is uiteraard niet enkel een zaak van eigenaars en gebouwbeheerders. In toenemende mate focust de hele bouwketen zich op de onderhoudsfase, lees: de gebruiksfase. Steeds meer aannemingsbedrijven richten een onderhoudstak op en er worden verschillende initiatieven genomen om onderhoudsvriendelijk(er) te gaan ontwerpen. VLISOG is zo’n initiatief dat vanuit de markt is ontstaan. Het gaat om een clusterproject, gesteund door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen,  door een twintigtal bedrijven (aannemers, studiebureaus en onderhoudsfirma’s), onderzoekscentra (WTCB, Centrum Duurzaam Gebouwbeheer) en de Vlaamse Confederatie Bouw, die samen goede praktijken uitwerken voor het onderhoud van gebouwen. Geïnteresseerde bedrijven zijn nog steeds welkom om zich bij VLISOG aan te sluiten.

Binnen de cluster zijn verschillende werkgroepen actief, andere worden dit najaar gestart. Zo is er een werkgroep die goede praktijken bundelt voor het onderhoud van platte daken. Een andere werkgroep gaat aan de slag rond kwaliteitsborging bij onderhoud en bekijkt of er nood is aan een kwaliteitslabel voor onderhoudsfirma’s. Er wordt ook een werkgroep opgericht die een onderhoudstoets ontwikkelt. De onderhouds-toets moet ontwerpers en bouwheren toelaten om al in de ontwikkelingsfase onderhoudsknopen op te sporen en proactief te ontwarren. Een laatste werkgroep bekijkt ten slotte of een Belgische versie van de Nederlandse RgdBOEI wenselijk en haalbaar is (zie kadertje NEN 2767).

VLISOG wil heldere en bruikbare tools (modelcontracten, bestekken, vademecums, enz.) ontwikkelen die kwalitatief hoogstaand onderhoud faciliteren. VLISOG zal dit najaar ook een actieve rol spelen bij de organisatie van de examens voor gebouwinspecteurs (zie elders). Alle informatie over VLISOG is te vinden op de website www.onderhoudvangebouwen.be

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Teveel obstakels voor investeringen in hernieuwbare energie"

"Teveel obstakels voor investeringen in hernieuwbare energie"

De organisatie voor zelfstandige ondernemers Unizo dringt erop aan om de Vlaamse obstakels voor investeringen in hernieuwbare energie weg te werken en de procedures vlotter te laten verlopen. Op z’n minst zou het ontwerpdecreet[…]

Werfdoeken worden gerecycleerd tot herbruikbare palletverpakking

Werfdoeken worden gerecycleerd tot herbruikbare palletverpakking

Circulaire economie is in opmars in de bouwsector

Circulaire economie is in opmars in de bouwsector

Circulaire bedrijven zijn beter bestand tegen economische schokken

Circulaire bedrijven zijn beter bestand tegen economische schokken

Meer artikels