Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaams geld voor lokaal energiebeleid

Gerelateerde onderwerpen :

Vlaams geld voor lokaal energiebeleid

© goodluz - stock.adobe.com

De Vlaamse regering heeft een ontwerpnota goedgekeurd voor de ondersteuning van het lokale energiebeleid. De regering wil gedurende drie jaar één organisatie of een cluster van organisaties aanstellen die fungeert als energie-expertisecentrum voor alle steden en gemeenten. Het centrum zal advies en professionele trajectbegeleiding aanbieden op maat van lokale besturen en ze hen ook de juiste tools aanbieden. De selectie gebeurt via een aanbesteding.

In de Vlaamse Energievisie staan tien uitgangspunten om van de energietransitie een succes te maken. Eén van die punten is dat de transitie een intensieve samenwerking vergt van de bevolking, de ondernemingen en de overheid. Om van onderuit te groeien is het van belang dat lokale overheden actief meewerken.

De Vlaamse lokale besturen zijn zich bewust van het belang van de energietransitie en het klimaatbeleid. In Vlaanderen hebben vele steden en gemeenten de jongste jaren een Burgemeesterconvenant gesloten. Daarmee engageren zij zich om ofwel tegen 2020 een vijfde minder CO2-uitstoot te realiseren, ofwel 40% minder tegen 2030.
 
Heel wat gemeentebesturen willen dat hun publieke gebouwen en zwembaden verwarmd worden met groene energie. Alleen ontbreekt bij vele lokale besturen de technologische en technische expertise om projecten te kunnen uitvoeren. Daarom wil de Vlaamse regering een expertisecentrum oprichten dat gedurende drie jaar advies verleent en tools aanreikt op maat van steden en gemeenten.
 
“Vele lokale besturen hebben al klimaat- en energieplannen klaarliggen. Met een centraal expertisecentrum dat steden en gemeenten de komende drie naar energieadvies op maat kan leveren, helpt de Vlaamse overheid deze plannen om te zetten in realiteit. Lokale besturen staan dicht bij de burger en wekken vertrouwen. Daardoor zijn ze een cruciale actor in de energietransitie. De lokale overheden zijn ook goed geplaatst om te sensibiliseren, te mobiliseren en te ontzorgen op het vlak van energie-efficiëntie, hernieuwbare energieproductie en elektrische mobiliteit”, zegt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.

Selectieprocedure

De Vlaamse overheid heeft hiervoor een aanbestedingsprocedure klaar in twee fasen. In een eerste fase worden de kandidaten geselecteerd op basis van hun potentieel. Ze moeten onder meer advies kunnen verstrekken over energie-efficiëntie van gebouwen, de uitrol van hernieuwbare energie en de ondersteuning van energiecoöperaties. Pas wie hier als kandidaat geselecteerd wordt, mag in een tweede fase een offerte indienen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hogeschool PXL investeert in energiebesparende maatregelen

Hogeschool PXL investeert in energiebesparende maatregelen

De Limburgse Hogeschool PXL investeert 1.030.000 € in energiebesparende maatregelen. De Vlaamse overheid subsidieert de helft van dat bedrag. PXL zal een aantal gebouwen beter isoleren, glas vervangen door hoogrendementsglas en zonneboilers[…]

11/08/2020 | ProjectenEnergiebesparing
Energetische renovatie voor 181 woningen in Maasmechelen

Energetische renovatie voor 181 woningen in Maasmechelen

Onderzoeksteam moet uitdagingen rond waterschaarste in kaart brengen

Onderzoeksteam moet uitdagingen rond waterschaarste in kaart brengen

Arcelor Mittal zoekt partner voor warmtenet Zelzate

Arcelor Mittal zoekt partner voor warmtenet Zelzate

Meer artikels