Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaams-Brabant presenteert toekomstvisie op ruimtelijke ontwikkeling

Vlaams-Brabant presenteert toekomstvisie op ruimtelijke ontwikkeling

De kern van Asse.

© Patrick Henderyckx

De provincieraad keurde het ontwerp van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goed. Dit beleidsplan geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie voor de komende 25 jaar. De nadruk ligt op zuinig ruimtegebruik, kernversterking en ruimte voor natuur en water. 

De bevolking in Vlaams-Brabant groeit sterk terwijl de beschikbare ruimte dezelfde blijft. Bovendien is die kostbare ruimte ook nodig voor voedsel, natuur, wateropvang en recreatie. Zuinig en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte is daarom noodzakelijk. De Vlaams-Brabander verplaatst zich ook alsmaar meer en te vaak met de auto. Dat heeft een zware impact op de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. 
 
Het beleidsplan raadt aan om in de toekomst compacter te gaan bouwen en dezelfde ruimte meer te gaan gebruiken voor verschillende functies. De Vlaams-Brabander zou meer moeten gaan wonen, werken en leven in de kernen van de steden en dorpen zodat de open ruimte ertussen gevrijwaard blijft. 
 
Die kernen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets zodat de wagen vaker aan de kant kan blijven staan. In deze kernen kunnen nieuwe woningen en voorzieningen, zoals winkels, scholen en recreatievoorzieningen, in elkaars nabijheid gerealiseerd worden.
 
Daarnaast gaat de provincie inzetten op een fijnmazige groenblauwe dooradering. Deze ‘aders’ bestaan uit rivier- en beekvalleien, parken en bossen, bomenrijen, houtkanten of bermen, maar ook buffergroen in en rond bedrijventerreinen. Meer groen in de straten en pleinen en meer ruimte voor water dus. Dat ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt ook voor gezonde lucht en verkoeling. Zo wordt gezorgd voor verbindingen tussen grotere bos- en natuurgebieden en wordt de provincie weerbaarder gemaakt tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte en overstromingen.
 
De provincie Vlaams-Brabant begon al in 2014 met de voorbereiding van dit beleidsplan. In 2020 organiseerde ze een grote publieke bevraging over een eerste versie van het plan. In 2021 en 2022 werd intensief overlegd met de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten en de Vlaamse overheid. Het resultaat van al deze gesprekken is nu een ontwerp van het Beleidsplan Ruimte. 
 
Het ontwerp zal nog worden voorgelegd aan de burgers via een openbaar onderzoek dat loopt van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023. Daarin kunnen ze nog opmerkingen en suggesties over het plan geven. Vervolgens zal deze visie in de praktijk worden omgezet en uitgevoerd, dit in samenwerking met Vlaanderen en de gemeenten, waarbij de provincie zelf de rol van regisseur zal opnemen. 

De Gete in Linter. (Foto: © Lander Loeckx) 

Compacter wonen in kernen, dichtbij duurzame vervoersknooppunten.(Foto: © Lander Loeckx) 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaams-Brabant investeert in lokale droogteplannen

Vlaams-Brabant investeert in lokale droogteplannen

De provincie Vlaams-Brabant breidt haar subsidiereglement voor de opmaak van een hemelwaterplan uit met een subsidie voor een droogteplan. Hiermee speelt ze in op de klimaatverandering, die bij ons gekenmerkt wordt door zowel periodes van hevige[…]

741.000 € voor erosiebestrijding in Vlaams-Brabant

741.000 € voor erosiebestrijding in Vlaams-Brabant

VCB ongerust over toenemende bouwstop in Vlaams-Brabant

VCB ongerust over toenemende bouwstop in Vlaams-Brabant

Studieopdracht voor masterplan stationsomgeving Ruisbroek

Studieopdracht voor masterplan stationsomgeving Ruisbroek

Meer artikels