Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaams-Brabant lanceert prijs voor waterrobuuste architectuur

Vlaams-Brabant lanceert prijs voor waterrobuuste architectuur

© mhp - stock.adobe.com

De provincie Vlaams-Brabant is gevoelig voor overstromingen, dat hebben verschillende gemeenten jammer genoeg al ondervonden. De materiele, maar ook psychologische schade die een overstroming met zich brengt is niet gering.

Nochtans bestaan voldoende technische mogelijkheden om architecturale projecten uit te werken die in harmonie zijn met het watersysteem. Om succesvolle waterrobuuste projecten in de kijker te stellen, lanceert de provincie Vlaams-Brabant de ‘Provinciale prijs 2018 - Waterrobuust bouwen’.

Als streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant zich in om overstromingen en wateroverlast aan te pakken. Ook in de toekomst zal de provincie blijven investeren in grootschalige werken zoals de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden. Maar wateroverlast kan niet alleen met zulke collectieve maatregelen bestreden worden, want bij extreme weersfenomenen zal het nooit mogelijk zijn alle wateroverlast te vermijden. Er moet dus ook worden ingezet op het zoveel mogelijk beperken van wateroverlast en -schade.

Sensibiliseren

De risico’s van onaangepast bouwen in overstromingsgevoelige gebieden worden nog vaak onderschat. Vele architecten en bouwheren hebben geen ervaring met waterrobuust bouwen en zien de watertoets en bijhorende wetgeving vooral als obstakels die een snelle realisatie van hun project in de weg staan.

“Daarom willen we burgers sensibiliseren voor en bewust maken van de gevaren van onaangepast bouwen in overstromingsgevoelige gebieden. Via de ‘Provinciale prijs 2018 - Waterrobuust bouwen’ willen we architecten en bouwheren stimuleren om na te denken over hoe ze hun gebouwen kunnen wapenen tegen overstromingen. Zo kunnen we samenwerken om schade zoveel mogelijk te vermijden in de toekomst. Wanneer de architect en de bouwheer het aspect water in hun project omarmen, kan innovatieve architectuur ontstaan die in harmonie is met de omgeving”, verklaart Monique Swinnen, gedeputeerde voor Waterlopen.

“Er bestaan tegenwoordig goede technische oplossingen om bouwprojecten duurzaam te realiseren zonder negatieve gevolgen voor het watersysteem en zonder risico’s op wateroverlast bij overstromingen. Voorbeelden hiervan zijn paalwoningen, overstroombare kelders en amfibische gebouwen. Jammer genoeg blijven succesvolle waterrobuuste projecten vaak onder de radar en krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen, terwijl ze als voorbeeldfunctie zouden moeten fungeren”, vervolgt Swinnen.

Waterrobuust bouwen

Via de ‘Provinciale prijs 2018 - Waterrobuust bouwen’ wil de provincie kwaliteitsvolle waterrobuuste projecten in de kijker zetten en belonen. De algemene focus ligt op projecten die op een creatieve, innovatieve en functionele manier waterrobuuste maatregelen opnemen in het ontwerp zonder voorbij te gaan aan de essentie van goede architectuur.

Het winnende project ontvangt een geldprijs van 7.000 €, waarvan 3.500 € voor de architect en 3.500  € voor de bouwheer. De beste inzendingen worden opgenomen in een publicatie om te sensibiliseren over waterrobuust bouwen en inspirerende voorbeelden aan te reiken aan bouwheren, architecten en beleidsmakers. Geïnteresseerde architecten en bouwheren kunnen hun projecten tot 4 mei indienen via Vlaamsbrabant.be, waar je ook het reglement kan terugvinden.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Team aangesteld voor tentoonstellingshal voor Brugge

Team aangesteld voor tentoonstellingshal voor Brugge

Ontwikkelaar CIT Blaton Real Estate Development en het ontwerpteam onder leiding van Robbrecht en Daem architecten en Olivier Salens architecten zijn aangeduid voor de bouw van een nieuwe tentoonstellingshal en de aanleg van een nieuwe,[…]

26/01/2021 | ProjectenArchitecten
Genk wil nieuwe school met sporthal bouwen

Genk wil nieuwe school met sporthal bouwen

Universiteit Gent renoveert en herbestemt Technicum 4-gebouw

Universiteit Gent renoveert en herbestemt Technicum 4-gebouw

Twee teams strijden voor beste ontwerp Leuvense Vaartkom

Twee teams strijden voor beste ontwerp Leuvense Vaartkom

Meer artikels