Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaams Architectuurinstituut krijgt nieuwe directeur

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaams Architectuurinstituut krijgt nieuwe directeur

Sofie De Caigny wordt vanaf 1 januari de nieuwe directeur van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). Zij volgt Christoph Grafe op. Deze wissel van de wacht gaat gepaard met de oprichting van het Architectuurarchief Vlaanderen, de grootste collectie architectuurarchieven van Vlaanderen. Voor de organisatie betekent dit een fikse uitbreiding waardoor het VAi zich ontwikkelt tot een volwaardig sectorinstituut met een eigen collectie, zoals dit oorspronkelijk was voorzien en zoals het in onze buurlanden gangbaar is.

De schaalvergroting van het instituut vereist een verandering van de structuur waarin de nieuwe koepelorganisatie als een samenhangend geheel zal worden geleid. Prof. dr. Christoph Grafe, die het instituut sinds 1 januari 2011 leidt en de functie naast zijn werkzaamheden als wetenschapper vervulde, draagt op 1 januari 2018 deze rol over aan dr. Sofie De Caigny. Zij was de voorbije jaren coördinator van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, dat wordt samengevoegd met het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen tot het Architectuurarchief Vlaanderen. Sinds 2006 vertegenwoordigt Sofie De Caigny het Vlaams Architectuurinstituut binnen ICAM (International Confederation of Architectural Museums), waar zij sinds 2014 de rol van secretaris-generaal vervult.

Sofie De Caigny wil de dynamiek van het Vlaams Architectuurinstituut voort ontwikkelen. “Ik wil sterk inzetten op de uitbouw van de collectie architectuurarchieven voor Vlaanderen en Brussel om zo de actuele dynamiek die de architectuur in Vlaanderen kenmerkt ook voor toekomstige generaties ontwerpers en onderzoekers beschikbaar te maken. Het Vlaams Architectuurinstituut moet een plek zijn waar jonge ontwerpers kansen krijgen. Ik zet dan ook graag mijn internationaal netwerk in om de jonge garde een forum te geven”, aldus De Caigny.

Samen met ontslagnemend directeur Christoph Grafe heeft Sofie De Caigny de jongste jaren intensief gewerkt aan een gezamenlijke inhoudelijke verdieping. Die kwam onder andere tot uiting in de architectuurboeken Vlaanderen 2016 en 2018 en in de tentoonstelling ‘Maatwerk’ (Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt), waarvan De Caigny curator was.

Onder de leiding van Christoph Grafe heeft het Vlaams Architectuurinstituut  de voorbije jaren een transitie doorgemaakt van een steunpunt naar de erkenning als sectorinstituut voor de architectuur en is het uitgegroeid tot een onmisbaar element van de architectuurcultuur in Vlaanderen. “Het Vlaams Architectuurinstituut vervult zijn rol als katalysator voor de dialoog tussen architecten en gebruikers, tussen beleid en maatschappij en dit in al zijn diversiteit”, benadrukt Grafe de verbindende rol van het instituut.

Tegelijkertijd werd in deze periode in samenwerking met deSingel een reeks tentoonstellingen georganiseerd die zich in een groeiende landelijke en internationale belangstelling mochten verheugen en ontwikkelde het Architectuurboek Vlaanderen zich tot een gezaghebbende publicatie die de architectuur uit Vlaanderen en Brussel zichtbaar maakte voor een groter en internationaal publiek.

De organisatie van de presentatie in het Belgisch paviljoen op de Architectuurbiënnale in Venetië, een samenwerking met het curatorenteam Bravoure, werd eveneens zeer sterk opgemerkt. In de toekomst zal Christoph Grafe zijn grensoverschrijdende betrokkenheid bij de architectuur in Vlaanderen en Noord-West-Europa voortzetten vanuit zijn leerstoel Architectuurgeschiedenis en -theorie aan de Universität van Wuppertal, Noordrijn-Westfalen (Duitsland) die hij sinds 2013 bekleedt.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Casinoproject Middelkerke krijgt International Architecture Award

Casinoproject Middelkerke krijgt International Architecture Award

De International Architecture Award 2022 is toegekend aan het casinoproject Middelkerke. Het ontwerp kwam tot stand onder leiding en supervisie van Debuild en is gemaakt door het architectenbureau ZJA en DELVA Landschapsarchitecten, in[…]

26/09/2022 | Projectenaward
Architecten zoeken naar toekomst voor Brusselse Passage 44

Architecten zoeken naar toekomst voor Brusselse Passage 44

Studieopdracht voor sociale woonwijk Siegelsmarkt in Tongeren

Studieopdracht voor sociale woonwijk Siegelsmarkt in Tongeren

Mechelen kiest ontwerper voor vernieuwde cultuursite

Mechelen kiest ontwerper voor vernieuwde cultuursite

Meer artikels