Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vilvoorde zoekt ontwerpteam voor Portaels-site

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vilvoorde zoekt ontwerpteam voor Portaels-site

De Portaels-site bevindt zich naast de beschermde Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop-kerk. (Foto: Benoit Brummer)

© cc-by-sa-4.0

De stad Vilvoorde gaat samen met de Vlaamse Bouwmeester op zoek naar een ontwerpteam voor de opmaak van een stedenbouwkundige visie en een ruimtelijk masterplan voor de Portaels-site. Die plek aan de rand van het centrum moet transformeren tot een gemengd stedelijk nieuwbouwproject dat ruimtelijk en functioneel verbonden is met de omgeving. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 18 mei om 14 uur.
 

 

De Portaels-site vormt vanuit Brussel en Grimbergen een poort naar het handelscentrum en ligt op wandelafstand van de Grote Markt en het station van Vilvoorde. Ze omvat het bouwblok waar momenteel Lidl, C&A en het administratief centrum Portaels gehuisvest zijn en bevindt zich naast de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop-kerk.
 
Het stadsbestuur wil deze site samen met de warenhuisketen en de eigenaars van het grootste deel van het bouwblok omvormen tot een multifunctionele plek op maat van en geïntegreerd in de ruimere omgeving. De plek vormt een centrale publieke ruimte in het centrum, geschikt voor diverse activiteiten. Op korte termijn wordt ook het Heldenplein naast de kerk heraangelegd met een halte van de trambus. De kerk zelf is beschermd en vastgesteld als bouwkundig erfgoed.
 
Met deze opdracht wil Vilvoorde nagaan hoe dit bouwblok in afstemming met zijn omgeving kwalitatief kan worden ontwikkeld. De vraag van Lidl om de winkel op deze site uit te breiden en aan te passen aan moderne eisen inzake ruimte en comfort, vormt de hefboom om de ruimtelijke kwaliteit en stedenbouwkundige inpassing van het volledige bouwblok te herbekijken. In het bouwblok bevindt zich nog een tweede handelsruimte die momenteel wordt verhuurd aan C&A. Het behoud van retailfuncties is een belangrijke voorwaarde voor het stadsbestuur omdat de handelsvestigingen het stadscentrum versterken.
 
Het administratief centrum Portaels, eigendom van de stad en gelegen boven de C&A, zal verhuizen en op termijn samengevoegd worden met de andere administratieve centra van de stad. Gezien de strategische ligging vlakbij twee knooppunten van openbaar vervoer (trambushalte en treinstation), komt de plek ook in aanmerking voor verdichting en verweving met andere functies zoals wonen en/of dienstverlening.
 
Voorstellen voor de herinrichting van de publieke ruimte aan en in de omgeving van het bouwblok maken deel uit van de opdracht. Daarbij gaat de aandacht onder meer naar ontharding, vergroening, integratie van wandel- en fietsverbindingen, ontmoetingsmogelijkheden en verblijfskwaliteiten.
 
 
Voor het parkeren, laden en lossen, stallen van fietsen en deelauto’s worden in samenspraak met de retailpartners creatieve oplossingen gezocht in relatie tot een kwalitatieve beleving van de publieke ruimte. De stad ziet de herbestemming van de site als een kans om de dynamiek van haar handelscentrum en de woon- en leefkwaliteit in het centrum te verhogen:
• Hoe kunnen vernieuwende woon- en werkvormen en de behoefte aan groen samengaan met deze ligging in het centrum en met ruimte voor lokale handel?
• Hoe worden de publieke ruimte en de mobiliteitsstructuur hierop afgestemd?
• Hoe wordt deze plek functioneel verbonden met de omgeving (wegenstructuur, paden voor langzaam verkeer, verblijfsruimtes, groenstructuren, beeldkwaliteit, verkeersveiligheid) en vice versa?
• Op welke wijze biedt een landschaps- en cultuurhistorisch perspectief een bijdrage in keuzes voor duurzame ruimtelijke oplossingen?
 
Met het masterplan wil de stad inzetten op een kwalitatief stedenbouwkundig project, waarbij de nodige randvoorwaarden zorgen voor een hoge architecturale kwaliteit bij de uitvoering. Om erop toe te zien dat de uitgangspunten die in het masterplan zijn opgenomen optimaal ruimtelijk vertaald worden, overweegt het stadsbestuur om deze uitgangspunten in een volgende fase formeel goed te keuren zodat zij als beleidsmatig gewenste ontwikkeling kunnen worden meegenomen bij de vergunningverlening. Aan de hand van ontwerpend onderzoek en een onderzoek naar gabarit, volumewerking en bouwlijn zullen de ontwerpers de architecturale en stedenbouwkundige mogelijkheden van de site in beeld moeten brengen. Het ontwerpteam dient ook aandacht te hebben voor de haalbaarheid van het project en ambities inzake duurzaamheid.
 
Concreet gaat Vilvoorde dus op zoek naar geïnteresseerde ontwerpers met kennis en ervaring op het vlak van stedenbouw, architectuur, de aanleg van publieke ruimte en projectorganisatie. Er wordt ook advies verwacht over de financiële kosten en baten die gecreëerd kunnen worden.
 

Timing

 
Melding geïnteresseerden: uiterlijk op 18 mei om 14 uur
Selectievergadering: gepland in de week van 25 mei
Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers + plaatsbezoek: 2, 3 en 4 juni
Indienen offerte (digitaal): 26 juni
Presentatie van de offertes: gepland in de week van 29 juni
Opmaak masterplan: december 2020.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

De KU Leuven gaat faculteiten onderbrengen in de Sokkel van het Pacheco-gebouw van Belfius Insurance in Brussel en zal er een toekomstgerichte site voor onderzoek en onderwijs ontwikkelen. Er wordt afgestapt van het geplande en reeds vergunde[…]

21/09/2021 | ProjectenScholen
Beliris renoveert 80 appartementen in Anderlecht

Beliris renoveert 80 appartementen in Anderlecht

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Meer artikels