Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Villa Madonna in Boechout is thuis voor psychisch kwetsbare bewoners

Gerelateerde onderwerpen :

Villa Madonna in Boechout is thuis voor psychisch kwetsbare bewoners

Onder de noemer Matrix Wonen nemen tien bewoners met een psychische kwetsbaarheid hun intrek in één van de appartementen in de omgebouwde Villa Madonna in Boechout. Dit project kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning en De Vliering vzw en past in het bijzondere doelgroepenbeleid inzake huisvesting van de gemeente Boechout. Het nieuwe woonproject werd zopas feestelijk ingehuldigd.

Het toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen van de gemeente Boechout werd door de toenmalige Vlaamse minister van Wonen Freya Van den Bossche goedgekeurd in 2010. Hierin werd gestipuleerd dat een bepaald aantal sociale woningen voorbehouden wordt aan de doelgroep ‘personen met een psychische kwetsbaarheid’. Vanuit die optiek gebeurde een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om Villa Madonna aan de Janssenlei in Boechout te verbouwen tot een verblijf met een tiental appartementen. De studie toonde overtuigend de haalbaarheid van dit project aan.

In januari 2008 droeg de vzw Broeders van Liefde de eigendom van Villa Madonna over aan De Ideale Woning. De huisvestingsmaatschappij stond door middel van een recht van opstal in voor de realisatie van tien plaatsen voor beschermd wonen in de villa. Nadien legde het dossier een lange administratieve weg af. Zo moest het passeren via de dienst Monumenten en Landschappen omdat de villa behoort tot bouwkundig erfgoed in een beschermd dorpsgezicht.

Na enkele jaren vertraging konden de verbouwingswerken aan Villa Madonna op 29 februari 2016 eindelijk starten. Om aan de huidige isolatienormen te voldoen, werd het gebouw volledig gestript. Aannemer Meeusa uit Tessenderlo voerde de werken uit onder leiding van de architecten Bart Janssens en Elisabet Viérin. Op ingenieuze wijze werden binnen de 115 jaar oude muren tien appartementen ingepast. Op het gelijkvloers is een technische ruimte. In oktober van vorig jaar was het project klaar. De totale kostprijs van het project bedraagt 1,21 miljoen €.

“Het resultaat mag gezien worden. De Ideale Woning is er in geslaagd om het oorspronkelijke gebouw dat in 1902 ontworpen werd door de bekende Antwerpse architect Joseph Bascourt aan de buitenkant volledig intact te houden. Aan de binnenkant is een grondige transformatie gebeurd. Sinds het eerste contact in 1984 tot nu heeft De Ideale Woning oog gehad voor bijzondere doelgroepen, voor mensen aan wie het omwille van een handicap of kwetsbaarheid vaak aan goede huisvesting ontbreekt”, onderlijnt Jo Verstraeten, directeur van vzw De Vliering.

“Aan de cliënten van De Vliering stelt De Ideale Woning nu in totaal 27 appartementen ter beschikking. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe cruciaal aangepaste, betaalbare en goede huisvesting is voor mensen die omwille van psychische gezondheidsproblemen veel, zoniet alles zijn kwijtgespeeld. Willen onze cliënten, vaak langdurig opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, opnieuw de draad van het gewone leven kunnen opnemen, dan begint dat proces met huisvesting”, aldus Verstraeten.

“Ik merk dat sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen evolueren naar woonmaatschappijen en een belangrijke rol kunnen spelen wat het patrimonium van welzijnsorganisaties betreft. Vanuit die optiek werkt De Ideale Woning graag samen met welzijnsorganisaties. Die kunnen immers professionele begeleiding geven aan kwetsbare mensen in onze samenleving”, zegt Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning.

“Op gemeentelijk niveau vervult het lokale bestuur als woonregisseur een belangrijke rol in de uitwerking van een woonvisie voor betaalbaar wonen op zijn grondgebied. De gemeente Boechout maakt het via haar ruimtelijke beleid mogelijk dat op een duurzame en innovatieve wijze gebouwd kan worden voor haar inwoners. Het is bovendien een goede evolutie dat sociale huisvestingsmaatschappijen niet telkens nieuwe gronden aansnijden om nieuwe projecten te realiseren. De herbestemming van beschermde gebouwen in overleg met Erfgoed Vlaanderen is daarbij een mogelijke en, zoals dit project bewijst, ook een haalbare piste”, besluit Dirk de Kort.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Upgrade Estate gelauwerd als SDG Pioneer

Upgrade Estate gelauwerd als SDG Pioneer

Nele Van Damme en Koenraad Belsack van Upgrade Estate werden tijdens de recente VOKA-dag gelauwerd als SDG Pioneer en ontvingen ook een certificaat. Unitar (United Nations Institute for Training and Research) beloont ondernemingen voor alle[…]

Minister wil private sector meer betrekken bij sociale huisvesting

Minister wil private sector meer betrekken bij sociale huisvesting

Managementwissel aan top van Century 21 Benelux

Managementwissel aan top van Century 21 Benelux

Van Mol wordt co-CEO van Steenoven

Van Mol wordt co-CEO van Steenoven

Meer artikels