Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vijftigjarig WVI staat voor nieuwe uitdagingen

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) vierde zopas zijn vijftigste verjaardag met een evenement in Brugge dat door vijfhonderd genodigden werd bijgewoond. WVI wil een actieve en ambitieuze vijftiger zijn, met toekomstplannen en vol vertrouwen vooruit kijken naar nieuwe uitdagingen.

Het verhaal van de WVI begon vijftig jaar geleden in het Provinciaal Hof van Brugge, met de oprichting van drie intercommunales met elk een eigen specifieke doelstelling. Dat waren de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische expansie en Reconversie (WIER), met als voornaamste doel het realiseren van een aanbod aan betaalbare industriegrond voor ondernemers, de West-Vlaamse Intercommunale voor Huisvestingsbeleid (WIH), actief in het realiseren van betaalbare bouwgrond voor inwoners, en de West-Vlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en Bijstand voor Ruimtelijke Ordening (WITAB), die de aangesloten gemeenten bijstond met technisch advies in ruimtelijke ordening.

In 1999 fuseerden de drie intercommunales tot de WVI. De vereniging is actief in 54 West-Vlaamse gemeenten in de regio's Oostende - Brugge, Roeselare - Tielt en de Westhoek. Momenteel telt de WVI 85 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Baron Ruzettelaan in Brugge.

Nieuwe huisstijl

'De voorbije jaren werden nieuwe thema's aangeboord waarin we de gemeenten en de provincie West-Vlaanderen bijstaan, zoals mobiliteit, milieu, natuur, energie, klimaat, grensoverschrijdende en Europese samenwerking en ondersteuning van burgemeestersconferenties, om er maar enkele te noemen. We vonden dat de WVI ook een nieuwe outfit verdiende, een nieuwe huisstijl, en die hebben we in de aanloop naar deze verjaardag verwezenlijkt. Het nieuwe logo met als baseline: 'WVI linkt gemeentes' vat de doelstelling en de missie van WVI in feite perfect samen. We willen de lijn zijn die gemeentes linkt en samenbrengt om samen tot mooie realisaties te komen', aldus algemeen directeur Geert Sanders.

'De WVI is dan ook resoluut van plan voort in te zetten op haar sterktes. Oplossingsgericht, kwaliteitsvol en vooruitziend werken zijn onze leidmotieven. We beschikken over een unieke ervaring en kennis met betrekking tot vastgoedontwikkeling. Dit uitbouwen en inzetten voor onze gemeenten blijft een kerntaak. De WVI investeert en financiert op dit vlak voor de gemeenten en beschikt over voldoende schaalgrootte', aldus voorzitter Luc Vanparys.

Bedrijventerreinen

'De WVI zal ook inzake bedrijfshuisvesting een toonaangevende rol blijven spelen: duurzame, energievriendelijke en betaalbare bedrijventerreinen ontwikkelen en beheren. Naast greenfieldontwikkelingen zullen we meer inzetten op de reconversie van bestaande sites en de revitalisering van verouderde terreinen.

Er zal ook compacter en energiezuiniger worden gewoond: we evolueren naar kavels van 250 tot 450 m², kleinere woningen, energievriendelijke woningen, kleinere tuinen of gedeelde tuinen, een mix van kavels, sociale koop- en huurwoningen, en tot slot betaalbaar wonen. Met deze evoluties voor ogen pakt de WVI de woonprojecten aan', vult directeur Patrick Zutterman aan.

Er zal compacter en energiezuiniger worden gewoond. De WVI zal zich tevens blijven profileren als kennis- en expertisecentrum voor haar vennoten in alle aspecten die met omgeving in de ruime zin van het woord te maken hebben: ruimtelijke ordening en stedenbouw, mobiliteit, klimaat, milieu, natuur, erfgoed, GIS, ' Ook inzake subsidies die gemeenten in deze domeinen kunnen bekomen van andere overheden zoals Vlaanderen en Europa, blijft de WVI volgens Geert Sanders een belangrijke rol spelen.

Wat nieuwe samenwerkingsinitiatieven vanuit gemeenten betreft, gaan de WVI-medewerkers meer inzetten op steun, het faciliteren en, waar gewenst, het zelf organiseren van intergemeentelijke dienstverlening. Initiatieven zoals het opzetten van gezamenlijke backoffice-diensten, juridisch eerstelijnsadvies via een kostendelende vereniging, zijn nieuwe pistes die we ernstig onderzoeken. Ten slotte wil de WVI gemeenten ook begeleiden en met hen meedenken over nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen, zeker wanneer het gaat over de vorming van intergemeentelijk en interbestuurlijk samenwerken. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Het Vynckierproject in Gent mag rekenen op een Vlaamse erfgoedsubsidie van 1 miljoen euro. Het bedrag zal gebruikt worden om de buitenschil van het centrale Manchester-gebouw te renoveren met behoud van de typische industriële elementen. De[…]

25/11/2022 | ErfgoedRenovatie
Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Stormloop op studentenkamers doet prijzen met ruim 7% stijgen

Stormloop op studentenkamers doet prijzen met ruim 7% stijgen

Sectorfondsen bieden betaalbaar bijleren voor bedrijven

Sectorfondsen bieden betaalbaar bijleren voor bedrijven