Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vijfde projectoproep van citydev.brussels

Gerelateerde onderwerpen :

Vijfde projectoproep van citydev.brussels

Ducuroir in Vorst biedt 64 geconventioneerde woningen en woningen tegen een vrije marktprijs, i.s.m. JCX Immo en Archi 2000. (foto JCX Immo)

citydev.brussels organiseert voor de vijfde keer een projectoproep. Het doelpubliek bestaat uit projectontwikkelaars en aannemers die onder interessante voorwaarden een woonproject willen ontwikkelen in het Brusselse Gewest. Ook projecten die ‘on hold’ of op een lager pitje staan, zijn welkom. Dit initiatief is bijzonder relevant: de bevolking in de hoofdstad blijft groeien en er is een tekort aan betaalbare woningen voor middeninkomens.

De projecten die citydev.brussels selecteert, bieden een antwoord op die uitdagingen. Daarnaast zijn er ook eisen op het vlak van stedelijke integratie, bereikbaarheid, mobiliteit en bodemsanering. Meer in het algemeen wordt gestreefd naar een symbiose tussen de belangrijkste stadsfuncties: economische activiteiten, huisvesting, collectieve voorzieningen en openbare ruimtes. De projectoproep is voor citydev.brussels een manier om vlot samen te werken met projectontwikkelaars. Wie ingaat op de project­oproep heeft misschien een minder ruime marge dan in andere omstandigheden, maar draagt ook veel minder risico. Denk in dat verband maar aan de duurzame wijk Tivoli GreenCity aan het kanaal, die onlangs is ingehuldigd.

Herhaling

“Het is belangrijk dat we regelmatig een projectoproep houden”, meent Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels. In 2014 besloot citydev.brussels dan ook elk jaar een projectoproep uit te schrijven om de woningproductie in Brussel te versnellen. Het eerste project dat dat het via zijn projectoproep mee ontwikkelde, was Ducuroir in Vorst. Daarna waren er in 2015 City Dox in Anderlecht en in 2016 twee projecten die nu in aanbouw zijn in Sint-Jans-Molenbeek: M-Square en Nautica. In 2017 kwam er geen concreet project uit de bus door het vertrouwen dat er op de markt heerste en in 2018 moest de procedure worden aangepast aan de nieuwe wet op de overheidsopdrachten. Zo is er gesleuteld aan de weging van de criteria voor de selectie van de projecten: nu weegt de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit voor 60% door en de prijs voor 40%. “Kwaliteit, dat betekent voor ons bewoonbaarheid (comfort van de bewoners, binneninrichtingen, ...) en stedelijkheid (omgeving, verweving in de wijk, ...), maar natuurlijk ook duurzame ontwikkeling”, aldus Cadranel. Een duidelijk afgebakend kader dus, nu de bouwprijzen almaar stijgen. Dat brengt ons bij deze vijfde projectoproep in 2019.

Uitgesplitste projectoproep

De nieuwe projectoproep is uitgesplitst in drie categorieën:
-    De eerste is voor projecten met 25 tot 50 geconventioneerde woningen. Een sociale mix - de combinatie van geconventioneerde woningen en woningen tegen een vrije marktprijs of sociale woningen - wordt hier warm aanbevolen. Afhankelijk van de locatie van het project gaat de voorkeur van citydev.brussels naar projecten met diverse bestemmingen (winkel, crèche, ...).
-    De tweede categorie is voor projecten met 51 tot 100 geconventioneerde woningen. Een sociale mix en een diversiteit van bestemmingen zijn hier verplicht, ook weer naargelang de ligging.
-    De derde categorie is gericht op projecten met meer dan 100 geconventioneerde woningen. Zowel een sociale mix als een diversiteit van bestemmingen is in deze categorie verplicht. Tot slot is elke categorie nog eens opgedeeld: er is telkens een bestek voor projecten op een verontreinigde bodem en projecten op een niet-verontreinigde bodem.

Die uitsplitsing van de projectoproep verhoogt voor projectontwikkelaars de kans dat ze een dossier kunnen indienen, afhankelijk van wat ze op stapel hebben staan. citydev.brussels krijgt dan weer de gelegenheid om sneller woningen te bouwen en dus inwoners (terug) te halen naar het gewest en hen hier te houden. Daarnaast is er voor onze instelling meer kans om een globale impact te hebben op de wijk waar het project komt”, besluit Benjamin Cadranel.

De partners uit de privésector hebben tot midden september de tijd om hun dossier(s) tot in de puntjes af te werken en in te dienen.

2018 was het laatste jaar van de eerste vijfjarige beheersovereenkomst van citydev.brussels. De instelling behaalde de vastgelegde doelstellingen, en oversteeg ze zelfs. Dankzij de significante groei van zijn grondpatrimonium beschikt het Brusselse Gewest ook morgen nog over gronden en gebouwen om tegemoet te komen aan de vraag van bedrijven die een geschikte locatie in het gewest zoeken. Dat is een must om de stadseconomie te ontwikkelen. Daarnaast bracht de instelling meer dan 1.200 woningen op de markt en legde ze de grondslag voor een aantal ambitieuze projecten die in de nabije toekomst ontwikkeld zullen worden. Anderzijds zette citydev.brussels veel meer in op het tijdelijke gebruik van zijn sites in ontwikkeling. Wie benieuwd is naar de nieuwste verwervingen van citydev.brussels, de sites waar projecten tijdelijk onderdak vinden, de lopende projecten en hoe ze vorderen kan dit en nog veel meer lezen in het activiteitenverslag van 2018: activityreport2018.citydev.brussels.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert de eerste oproep van het nieuwe scholenbouwprogramma Scholen van Vlaanderen. Voor het eerst zullen burgers hun eigen spaargeld kunnen investeren in deze schoolgebouwen. “We geven Vlamingen[…]

03/12/2021 | Ben WeytsScholen
Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

Houthulst krijgt een kmo-park van 7.200 m²

Houthulst krijgt een kmo-park van 7.200 m²

Meer artikels